Sier ja til ny havn

Største grunneier på Kringelen sier klart ja til en ny havn på sin eiendom. Deres eiendom er faktisk stor nok til å gi minst 300 mål areal og tusen meter kaifront, med dypvannskai direkte.

Arne Lothar og Randi Kringelen ønsker en ny havn velkommen (foto: VNY).

Debatten om ny havn i Sortland har gått varmt, etter at det ble lansert forslag om stor utfylling ved Ånstad.

Alternativet har vært Kringelen, men det første forslaget ble også der møtt med en del motstand.

Dessuten har reindriften via Sametinget vært skeptisk til denne planen.

Nylig ble forslaget for Kringelen justert ned, slik at prosjektet ikke blir like stort og inngripende.

Faktisk er det nå slik at man kun trenger tillatelse fra en enkelt grunneier for å åpne et betydelig sjøareal.

Arne Lothar og Randi Kringelen sier klart ja til prosjektet, og er villige til å selge – for riktig pris, selvsagt.

Deres eiendom er på til sammen ca 2.000 mål, men det er jo kun arealet langs sjøen som er interessant.

Om det så fylles ut til 10 meters dybde blir det dannet et areal på vel 300 mål langs fylkesveien.

Eldre bygninger kan gjerne vike for en ny havn, sier Randi og Arne Lothar Kringelen (foto: VNY). 

– Verken vi eller barna våre er imot en ny havn på Kringelen.

Sortland trenger både arbeidsplasser og aktivitet, slår ekteparet på Kringelen fast overfor Vesterålnytt.

– Og husk at dette ikke gjelder Kringelneset, men Kringelen.

Vi eier begge deler, men havna skal altså ikke være ute på neset, slår Arne Lothar fast.

Nå venter ekteparet bare på at Sortlands politikere skal bestemme seg.

De lover å ikke stå i veien for utviklingen og nye havneplaner, men må få rimelig betalt for eiendommen.

Flere faginstanser har tidligere sagt at Kringelen er det klart beste alternativet for ny havn i Sortland.

Det gjelder både sjødybde, seilingsforhold og annen adkomst.

Grønt felt er aktuell eiendom, ut til ca 10 meters dybde (foto: Norgeskart/VNY).

Rett over fjorden ligger det nye anlegget til Holmøy Maritime, som valgte stedet ut fra nettopp disse forholdene.

Den store usikkerheten med Kringelen er imidlertid hensynet til reindriften og holdningen fra Sametinget.

Sametinget har ikke sagt klart nei til havneplanene her, men har uttrykt skepsis til det første forslaget.

Kringelen ligger på Hinnøya og her er det beitekart for reindriften over store deler av øya. Kringelen er merket som vinterbeite.

Om Sortland bestemmer seg for Kringelen, så må man inn i drøftinger med Sametinget og den lokale reineieren.

Hva resultatet av dette kan bli er ennå helt åpent.

Vesterålnytt har bedt om en kommentar fra reindriften til denne saken.

Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt, ved Arild Pettersen Inga, har så langt ikke svart.

Sametinget sendte i mars en uttalelse til kommunen, der man etterlyser en «reindriftsfaglig konsekvensutredning».

Uttalelsen er ikke avvisende til Kringelen, men man påpeker at vinterbeitet er særlig viktig i dette området.

Nå blir det opp til kommunen å innhente en slik utredning og drøfte forholdet med Sametinget og reindriften.

Har du kommentarer til denne saken, så send gjerne epost til red@vny.no.