Stor øvelse på Andøya

Samtidig som verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», har besøkt Oslo, går en stor øvelse på og utenfor Andøya mot slutten. Her har 13 nasjoner deltatt, dels under amerikansk ledelse.

Skytefeltet til Andøya Space er viktig for Forsvaret (foto: Forsvaret).

«Formidable Shield 23» er en maritim skarpskytingsøving der 13 allierte nasjoner har trent på integrert missil- og luftforsvar.

Øvelsen går mot slutten, men samtreninga utenfor norskekysten fortsetter.

Hangarskipet USS «Gerald R. Ford» seiler nå nordover for å trene sammen med norske styrker utenfor kysten vår.

– Dette er noe av det mest avanserte både NATO og Norge gjør for å utvikle fagfelt, konsept og taktikk.

Moderne krigføring krever at vi jobber sammen, for å få til et effektivt felles missil- og luftforsvar, forteller øvingsleder for Sjøforsvaret, kommandør Frode Røte.

– Vi har ledet skarpskyting som har foregått på og utenfor Andøya.

Og vi har støttet skytingen sammen med Andøya Space, seier øvingslederen.

Øvingsleder for Sjøforsvaret, kommandør Frode Røte (foto: Forsvaret/Martin Mellquist).

Skarpskyting med missil kan ikke gjennomføres hvor som helst, men skytefeltene til Andøya Space er godt egna.

– Forsvaret har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Andøya Space.

De har gode fasiliteter på land og i tillegg har de ressursene som trengs for å lede skyteøvinger.

Området er også gunstig, fordi det er relativt lite trafikk både på sjøen og flytrafikk i lufta, forklarer Røte.

Luftforsvaret og Hæren har også deltatt på øvelse, med Luftvernbataljonen og Kampluftvernet.

Under øvinga fekk kampluftvern verdifulle erfaringar og testa løysningar som dei tidlegare aldri har brukt.

Sjef for kampluftvernet, kaptein Ruben Getz, forteller om flere gode øvingsmoment.

– Først har vi trent på å deployere over en lengre avstand, for så å integrere oss i en felles operativ styrke som jobbar mot en felles trussel.

Vi har blant annet koordinert forsvar sammen med norske og allierte fartøy, mot en trussel som kjem inn mot land, forteller Getz.

Deltakere fra 13 nasjoner øvet ved Andøya (foto: Forsvaret).

– Vi fikk skyte mot et mål som blei gitt til oss av et fartøy.

De ga oss måldata over ei samband vi ikke har brukt før og vi er fornøyd med utfallet, forklarer sjefen for kampluftvernet.

Blant det som ble gjort var at US Marine Corps kunne skyte mot mål med HIMARS-missiler.

Luftvernbataljonen sitt oppdrag under øvinga var å forsvare alliert og sivil infrastruktur.

– Rolla vår under skarpskytinga var å forsvare infrastrukturen i området Nordmela mot trusler fra lufta.

Å trene på dette sammen med allierte gav oss et godt utbytte, seier nestkommanderende i Luftvernbataljonen, major Bengt Bratland Nermark.

Det er andre gang Andøya blir brukt som utgangspunkt for en slik stor øvelse i NATO-regi.