Senja-ordfører ny minister

Tidligere ordfører på Senja i Lenvik kommune, Geir Inge Sivertsen, ble fredag utnevnt til ny fiskeriminister. Regjeringen fikk ganske ny sammensetning etter at FrP nå trakk seg ut.

Geir Inge Sivertsen rykker opp fra statssekretær til fiskeri- og sjømatminister i Erna Solbergs nye regjering (foto: NFD).

– Sjømatnæringen er viktig for Norge fordi den skaper aktivitet og arbeidsplasser i hele landet. I tillegg er den en av de næringene med størst vekstpotensial. Vi skal fortsatt være en verdensledende leverandør av sjømat, og vi vil legge til rette for bærekraftig forvaltning, sier den nye fiskeri- og sjømatministeren, Geir Inge Sivertsen.

Geir Inge Sivertsen (H) ble 1. november utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Sivertsen kom fra vervet som ordfører i Lenvik kommune i Troms, der nye Senja kommune ble en realitet fra årsskiftet.

Sivertsen har vært medlem av kommunestyret i Lenvik siden 1999 og har hatt mange verv i Troms- og Finnmark Høyre. Blant annet har han sittet som representant i fylkestinget i Troms.

I nye Senja kommune ble Geir Inge Sivertsen valgt til varaordfører, men har altså vært statssekretær siden før jul og dermed ikke deltatt i lokalpolitikken som tidligere. Nina Frantzen har derfor tatt hans plass lokalt.

Allerede torsdag kveld var det kommet svært mange gratulasjoner på Facebook-siden til «fiskeriminister Geir Inge Sivertsen», så det er helt tydelig at han er en populær politiker på Senja og ellers i Troms.

Før han blei ordfører i 2011, var Sivertsen direktør i Nor-Team Entreprenørforretning. Han var varamedlem til Stortinget fra 2005-2009. Han har en sivilingeniørtittel fra Norges Tekniske Høgskole (NTNU) i Trondheim.

– Sivertsen har en lang og imponerende rekke verv i politikken over mange år. Han har god kunnskap om næringsliv og fiskeripolitikk i nord. Han har stor arbeidskapasitet og jeg ser fram til et godt samarbeid med han, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da Sivertsen ble hentet inn til som statssekretær.

– Jeg er stolt og ydmyk over å få forespørsel om å tre inn i regjeringa som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, og jeg gleder meg til å ta fatt på den viktige oppgaven med å videreutvikle regjeringas næringspolitikk, sa Sivertsen da han tiltrådte.