Færre på AAP fra NAV

Mottakere av AAP (arbeids-avklarings-penger) i Vesterålen har blitt betydelig færre det siste året. Årsaken ligger i endrede regler, men fortsatt er det ca 750 personer på AAP lokalt.

Mens det var 879 personer på arbeidsavklaring i Vesterålen for et år siden, har 136 gått ut av ordningen, slik at det nå teller 743 på AAP i vår region. Dette er en reduksjon som er lik med resten av fylket.

I desember 2019 var det 5.236 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger. Dette er en nedgang på 843 personer fra samme måned i fjor, noe som tilsvarer en reduksjon på 14 prosent.

– Det er særlig viktig for den sosiale bærekraften i Nordland at vi klarer å inkludere flere fra denne gruppen. Avgjørende for å lykkes er godt samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

– Unge under 30 år er en hovedprioritering i NAV. Sammen med helse og utdanning vil NAV jobbe med tidlig og tett oppfølging for å øke overgangen til utdanning og arbeid for denne gruppen, sier hun.

Noe av nedgangen kan forklares med skjerping av regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018. I Nordland er det 3,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år som er mottakere av arbeidsavklaringspenger, mot 3,4 prosent for landet som helhet.

I tredje kvartal 2019 sluttet 830 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Sammenlignet med tredje kvartal 2018 er det 18 færre personer med avgang fra arbeidsavklaringspenger. I løpet av fjerde kvartal 2019 ble 664 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 129 flere enn i fjerde kvartal i 2018.

Blant unge under 30 år var det registrert 1 261 mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det utgjør 3,4 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år og er 106 færre enn samme måned i fjor.

Det er kun Agder-fylkene som har høyere andel unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger, 4,6 prosent i Aust-Agder og 4,2 prosent i Vest-Agder. For landet som helhet er andelen unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger på 2,9 prosent.

Ved utgangen av desember 2019 var det 8.187 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 627 færre sammenlignet med desember 2018, en reduksjon på 7 prosent. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av desember 5,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år.