Ny stor øvelse

Forsvaret i Norge inviterer igjen NATO-allierte til vinterøvelse i nord, og denne gang kommer det trolig ca 16.000 soldater. Øvelsen blir synlig i områdene nord for Vestfjorden.

Norske Panserbataljonen samarbeidet med styrker fra US Marine Corps under øvelse Cold Response 2016 (foto: Julie Kristiansen Johansen, Forsvaret).

Cold Response 2020 finner sted fra Narvik i sør til Finnmark i nord, men hoveddelen av øvelsen foregår i Troms.  Øvelsesaktiviteten varer fra 2. til 18. mars. Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, foregår fra 12. til 18. mars.

Om noen del av øvelsen blir lagt til Vesterålen er ikke kjent, men det vil trolig uansett bli merkbart både med større flyaktivitet og militær trafikk til sjøs og på veiene i nord.

Allerede i januar 2020 blir det synlig aktivitet enkelte steder i landet, ettersom en del av de allierte deltakerne kommer til Norge for å forberede seg til øvelsen. Øvelsen i 2020 ser ut til å bli den største av Cold Response-øvelsene som til nå er gjennomført.

Øvelsen gir soldatene viktig trening i å beherske operasjoner i kulde og snø. I tillegg til norske og amerikanske styrker, kommer også soldater fra Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Latvia, Finland og Sverige, opplyser Forsvaret.

På grunn av den spente situasjonen i Midt-Østen har USA varslet at de stiller med 3.000 færre soldater enn først planlagt. Likevel er det altså ventet ca 16.000 tilreisende.

Norge er ledende innen vintertjeneste i NATO og har lang erfaring innen vinterfeltet. Det er derfor naturlig at Norge er vertskap for denne typen øvelser.  Øvelsen skal sikre egne og alliertes evne til å gjennomføre flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av høyintensitets strid under krevende vinterforhold.

-Som en del av øvelsen vil Forsvaret i samarbeid med sivile aktører ta imot allierte styrker innenfor rammen av totalforsvarskonseptet. Dette fordi vår evne til å kunne ta imot allierte forsterkninger er essensiell for at vi skal kunne forsvare Norge i en krisesituasjon.

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret, påpekes det i en pressemelding som er sendt ut fra Forsvaret nylig.