Snur etter protester

Politikerne på fylkeshuset i Bodø ble møtt av en skikkelig proteststorm da fergeprisen spratt opp 40% ved årsskiftet. Nå snur man og tar tilbake prisene nesten til 2019-nivå.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), snur etter protester mot saftig takstøkning (arkivfotos).

Fylkesrådet setter billettprisene tilbake til 2019-nivå, men legger inn den generelle statlige prisstigningen på 3,1 prosent. I stedet legges det opp til en egen sommertakst. Fylkesrådet har lyttet til fergeopprøret langs kysten.

-Takstøkningen vi foreslo var påtvunget oss av den økonomiske situasjonen som kom etter Regjeringens kutt på nærmere en halv milliard kroner. Vi ser imidlertid at dette ble urimelig for kystbefolkning og næringsliv.

Vi går derfor tilbake på dette, og vil dermed ikke få samme prisøkning som sammenlignbare fylker. Vi reduserer prisene så snart som mulig, så snart billettsystemene der ute tillater det, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

De nye takstene slo kraftigst ut for de lengste fergestrekningene. Dette tar samferdselsråd Bentzen grep om, og vil sette et «tak» på takstsonene som regulerer billettprisene.

-Det betyr at de som bor ytterst, i tillegg får redusert pris fra 2019-nivå, det gjelder spesielt Træna, sier Bentzen.

De økonomiske utfordringene for Nordland fylke har ikke blitt endret, og når fylkesrådet nå skrur tilbake fergetakstene, innfører de en egen sommertakst gjeldende i juni, juli og august. Denne takstøkningen vil være på mellom 15 og 20 prosent fra 2019-nivå. Altså fortsatt lavere enn dagens priser.

-For å ta unna den økte sommertrafikken, setter vi hvert år inn fem ekstra ferger i sommersesongen. Det koster mange millioner kroner hvert år. Det er mer rettferdig at disse kostnadene i større grad påføres dem som bruker fergene på sommeren, altså turister og feriefolk. På den måten prioriterer vi å holde igjen på prisene de resterende ni månedene, for innbyggere som er avhengig av fergen hele året, argumenterer Bentzen.

Når fylkesrådet nå justerer takstene tilbake, har Nordland fylkeskommune løst problemet midlertidig, ved å bruke av bufferen for økte drivstoffpriser.

– Nå avventer vi videre dialog med regjeringen i saken. Vi har gjort det vi har mulighet til, men kommer ikke i mål uten at også Regjeringen nå prioriterer befolkningen langs kysten, avslutter fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.