Selges stykkevis

Eiendommen ved brannstasjonen på Sortland selges nå stykkevis. Kommunen er i ferd med å inngå avtale om å avstå tomter til både sykebiler og politistasjon, for to ulike utbyggere.

Ved brannstasjonen kan det nå bli ambulanser på gult felt og politi på rosa felt.

Eiendommen etter nedlagte Nortura på Sortland eies av kommunen. En del av tomta ble utskilt da man bygget ny brannstasjon her.

Nå kan det bli skilt ut to andre tomter også, for blålys med sykebiler og politibiler.

Sortland kommune har tilbudt Karma-gruppen AS å kjøpe 3 mål av eiendommen for 5,7 millioner kroner.

Det er utstedt en opsjonsavtale på dette, da Karma-gruppen håper å vinne kontrakt for en ny politistasjon.

Hvor tomta blir er ikke nøyaktig avklart, men det vil bli nord for dagens brannstasjon.

Dessuten har man tilbudt Målselv Eiendom AS en opsjon på 2 mål tomt, der det kan bygges stasjon for sykebiler.

Her er ikke prisen fastsatt, ettersom den delvis blir på ny fylling i sjøen.

Om dette blir gjennomført betyr det at man fyller ut der isbaderne har kalt et område for «bystranda».

Taksten tilsier 1.900 kroner pr kvadratmeter landareal, mens det vil koste 250 kroner pr kvadrat sjøgrunn.

I bildet over her er denne tomta farget gult.

Dersom begge disse avtalene går i boks, vil det altså bli samling av alle tre «blålys-etatene» i samme område.

Brannstasjonen er eid av kommunen, mens de to andre byggene blir satt opp av private utleieselskap.

Begge tomtene vil ligge innenfor den fremtidige forlengelsen av Sjøgata, som kommer på en fylling litt lenger ut.

Salget av tomtene har ikke vært drøftet i noe politisk organ i Sortland.

Det er kommunedirektør Rita Johnsen og eiendomsforvalter Silje Rognlien Brekke som har klargjort salgene.

Bak Karma-gruppen AS står Einar Mårstad og Finn Pedersen, som begge er kjente investorer lokalt i Sortland.

Målselv Eiendom AS eies av Dan Trulssen, som nylig har bygget stasjoner for ambulanse både på Myre og i Bø.