Dæhlie vil bygge her

En avtale er på trappene mellom Sortland kommune og et selskap som vil bygge 3 småblokker i Bakkelia med 24 leiligheter. Bak dette står blant annet investor Bjørn Dæhlie.

Denne tomta (farget rosa) ved Blåfjell barnehage kan få mange leiligheter (arkivfoto).

Tidligere i år søkte Sortland kommune etter eiere av boliger som kunne tilby rimelige leiligheter, for en langsiktig avtale med kommunen.

Det kom inn 3 tilbud. To var fra lokale Sortland-firma, mens ett var fra investorer utenfra.

Og det er tilbudet fra disse investorene som har falt best i smak hos kommunalsjef Terje Kili.

Han mener kommunen bør inngå avtale med selskapet «Folk i husan AS», som tilbyr 24 nye leiligheter med rimelig leie.

Disse er ikke bygget ennå, men skal etter planen påbegynnes i løpet av sommeren 2023.

Tomta man snakker om ligger rett ved Blåfjell barnehage, altså i Bakkelia, ikke langt fra Lamarka skole.

Her er det 3 mål tomt som i dag eies av Bulldozer Maskinlag, men som trolig blir solgt og utbygget av «Folk i husan AS».

Bak dette selskapet står Høyen Eiendom AS (Rolf A. Høyen), RAS Holding AS (Rino Santocono) og SISA Invest AS (Bjørn Dæhlie).

Høyen og Dæhlie møttes trolig som nytilflyttede «skatteflyktninger» da de tok bosted i Bø for et par år siden.

Rolf Høyen har fortsatt adresse i Bø, mens Bjørn Dæhlie som kjent nå har søkt tilflukt i «skatteparadiset» Sveits.

Om det blir en avtale mellom Sortland kommune og «Folk i husan AS» er foreløpig litt usikkert.

Lokal investor Geir Abel Ellingsen ville gjerne leie ut 4 leiligheter i nyblokka i Steinbruddet, men fikk ikke respons.

Han har bedt om innsyn i alle dokument, og hvorfor kommunen heller ville satse på investortrioen til Dæhlie.

Selskapet Habitat Invest as har også tilbudt leiligheter. Man har 6 enheter som kan etableres i ulike bygg på Sortland.

Bak dette selskapet står tidligere næringssjef Marius Remen-Hansen og Lise Remen-Hansen.

Kommunen har satt opp «Habitat» som et alternativ, om man ikke blir enige om en avtale med «Folk i husan AS».

Bjørn Dæhlie satte ikke særlig mye spor etter seg i Vesterålen, før han dro videre til mer skattelette i Sveits.

Men sammen med sine to partnere, kan han altså ende opp med nybygg og avtale med Sortland kommune om flere leiegårder.