Stor eksport av strøm

Kutt i svensk kjernekraft gir økte strømpriser i Nord-Norge. Nordland fylke produserer mye vannkraft, og selger nå overskuddet til Sverige. Det gir ny prisrekord for nordnorske kunder.

Strømprisen i Vesterålen blir ca 4 kroner på morgenen (ill.foto).

En av Sveriges kjernereaktorer skal stenges i ti dager, mens en annen er under reparasjon frem til slutten av februar.

I tillegg ble en tredje koblet ut for vedlikehold rett før helgen.

Dette gir stort underskudd av elektrisk kraft i Sverige for tiden, og da kjøper man norsk strøm for å kompensere.

Nordland fylke har stor produksjon av vannkraft i tillegg til noe vindkraft. Mye mer enn det trenges lokalt.

Men prisene fastsettes ved Nord-Pool kraftbørs i Stockholm, og her er det høyeste bud som avgjør.

Dette betyr igjen at strømprisen i Nord-Norge vil passere 4 kroner mandag morgen, mens gjennomsnittet på dagen blir ca 2,50 pr kilowattime.

Dette er ny rekord. Prisen på strøm i Nord-Norge har aldri vært så dyr før på dagsbasis.

Også i desember i fjor var det høye priser i desember, men årets nivå ligger vesentlig over dette.

Prisen mandag blir høyest kl 08.00 med 4 kroner og synker gradvis til ca 2 kroner på ettermiddagen.

Flere «eksperter» sier at man tror strømprisen i nord kan bli liggende høyt i flere uker fremover.

Dersom nivået fester seg over 70 øre på månedsbasis, vil den statlige strømstøtten slå inn også i nord.

November i Nord-Norge hadde gjennomsnitt på 44 øre pr kilowattime. Det gir ikke støtte.

Første uke i desember hadde pris på 129 øre pr kilowattime, og på det nivået vil det bli gitt tilskudd, om det fortsetter.

Siste måned solgte Norge 2,5 millioner megawattimer til Sverige (1 MWh er 1.000 kWh).

Hvordan prisene utvikler seg fremover avgjøres mye av været i Norden.

Blir det kaldt og vindstille, vil kraftprisen bli høy. Blåser det noe, kommer vindkraften inn.

Atomkraftverkene i Sverige er imidlertid en stor faktor her, da de står for 2.000 megawatt som nå mangler.

Et lite lyspunkt i saken er at Vesterålskraft har et par kraftstasjoner som nå produserer strøm til svært gode priser.