Prisene stiger fort

Konsumprisindeksen (KPI) har steget 6,5 prosent det siste året, altså fra november i fjor til nå. Dette fremgår av nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Fra oktober til november 2022 sank KPI litt, men er likevel betydelig høyere enn for ett år siden.

Prisveksten er med dette ett prosentpoeng lavere enn i oktober. Det er utviklingen i strømprisene som bidrar mest til dette fallet.

– Det ble målt en sterkere oppgang i strømprisene fra oktober til november i fjor sammenlignet med i år.

Dette er hovedgrunnen til at tolvmånedersveksten går ned fra 7,5 prosent i oktober til 6,5 prosent i november, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Selv om veksten i strømprisene har avtatt de siste månedene, er de fortsatt høyere enn for ett år siden. Den totale prisveksten er også fremdeles svært høy i et historisk perspektiv.

– De viktigste årsakene til den høye prisveksten i november var at prisene på matvarer, elektrisitet og drivstoff var høyere i november i år sammenlignet med i fjor.

Dette har preget bildet det siste halve året, sier Espen Kristiansen.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI-JAE , var på 5,7 prosent i november. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i oktober, som var en toppnotering.

– Vi ser fortsatt en bred og sterk prisoppgang på de fleste varer og tjenester, dette til tross for at tolvmånedersveksten gikk litt ned i november sammenlignet med rekordnivået i oktober, sier Espen Kristiansen.

Blant vare- og tjenestegruppene som har hatt kraftigst prisoppgang og bidratt betydelig til tolvmånedersendringen i KPI-JAE siste måneden finner vi matvarer, møbler, hotell- og restauranttjenester samt biler.

Fra oktober til november falt KPI-JAE med 0,1 prosent. Dette kan trolig sees i sammenheng med tilbudskampanjer som for eksempel black week i november.

Blant vare- og tjenestegruppene som falt i pris fra oktober til november finner vi boligtekstiler som sengetøy, håndklær og lignende, samt hvitevarer og sportsutstyr.