Kvotene er avtalt

Norge, EU og Storbritannia har i dag inngått en trepartsavtale om forvaltning av fellesbestandene i Nordsjøen.

– Trepartsavtalen er basisen for de bilaterale avtalene og det er viktig at vi er enige om totalkvoter for fellesbestandene i Nordsjøen.

Totalkvoter og fordeling av disse er avgjørende for en bærekraftig forvaltning. Jeg er glad for at dette nå er på plass, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I tillegg til denne avtalen forhandler Norge om kvotebytte og soneadgang med EU.

Kvotene varierer. Noen har økt, mens andre er redusert fra i fjor.

Seikvoten har økt med 18,7% og er på 53 374 tonn, hvorav den norske kvoten er på 27 755 tonn.

Kvoten på nordsjøsild ble på 396 556 tonn og her er den norske kvoten på 115 001 tonn.

Torskekvoten ble satt til 21 652 tonn, der den norske kvoten er på 3 681 tonn før avsetninger.

Torskekvoten er i samsvar med rådet fra ICES, og innebærer en økning fra et rekordlavt nivå i 2022.

– Økningen i torskekvoten er godt nytt for norske fiskere, sier statsråden.

I tillegg til de stengte gytefeltene som skal videreføres av partene i starten av året i 2023, vil Norge også i 2023 vurdere å stenge felt i norsk sone.

Dette for å beskytte småtorsk senere neste år, som ledd i å fortsette gjenoppbyggingen av torskebestanden.

Partene ble enige om å sende en felles henvendelse til ICES om ny forvaltningsplan for sild.

I tillegg skal det nedsettes en gruppe som skal samarbeide og forvaltningsplaner for hvitfisk i Nordsjøen.