Ny flyplass i Bodø

Bodø skal få ny flyplass til den nette sum av 7,2 milliarder kroner. Den ny flyplassen ligger bare 900 meter fra den gamle. Staten vil dekke det meste av kostnaden med flyttingen.

Ny flyplass skal bygges i Bodø (foto/skisse: Norconsult/LPO/Arcus/Avinor).

Konsernstyret i Avinor har i ettermiddag vedtatt utbygging av ny lufthavn i Bodø.

Et samarbeid mellom Bodø kommune, Forsvaret og Avinor har ledet frem til at Avinor vil bygge en ny lufthavn som etter planen skal stå ferdig i løpet av 2029.

Kostnadsrammen for Avinors utbyggingsprosjekt er 7,2 milliarder 2022-kroner uten kjøp av arealer og uten finansieringskostnader.

Avinors konsernstyre vedtok i ettermiddag at Avinor skal bidra med 2,6 milliarder kroner. Resten skal finansieres av staten og lokale midler.

– Vi er glade for å ta denne beslutningen etter en lang prosess med Forsvaret og Bodø kommune.

Vi skal bygge en ny lufthavn, og byutviklingsprosjektet vil ha stor samfunnsmessig betydning for hele regionen, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

– Dette har helt klart vært en krevende sak for Avinor. På den ene siden ønsker vi oss en ny lufthavn, noe vi har vi vært tydelige på hele veien.

I Bodø kommune ønsker man seg ny lufthavn og muligheten til å bygge ut en helt ny bydel.

Og det er et prosjekt som har bred politisk støtte i regjering og storting.

Samtidig er dette et svært kostbart prosjekt, som kommer til å få betydning for Avinors økonomi i mange år fremover.

Dette er et stort prosjekt, for både Avinor, Bodø kommune og Forsvaret.

Da er det naturlig at veien frem til endelig vedtak har vært litt krevende, selv om alle parter har hatt et klart ønske om å komme i mål, sier Foss.

Den første entreprisen som skal kunngjøres, kommer allerede i første uken av januar.

Det er en entreprise for bygging av rullebane, taksebaner, flyoppstillingsplasser og annen utvendig infrastruktur, også kalt «entreprise E02 flyside».

– Nå gleder vi oss til å komme i gang med selve prosjektet.

I 2023 blir det noe mindre byggeaktivitet som er forberedelse til de store anleggsarbeidene som skal starte i 2024.

Selv om det ikke vil være mye aktivitet å se før 2024, føler vi at med denne beslutningen er vi endelig skikkelig i gang, avslutter Foss.

Den nye lufthavnen i Bodø skal ligge om lag 900 meter syd for dagens lufthavn.

Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning ila 2029/2030.

Dagens lufthavn vil være i operativ drift frem til dagen før den nye flyplassen settes i drift.

– Flyttingen av Bodø lufthavn er et viktig prosjekt for regjeringen, og jeg er glad for at økningen i statens bidrag har ført til at Avinor nå har fattet et utbyggingsvedtak for den nye lufthavna, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.