Flere nye leiligheter

Midt i Sortland by planlegges det nå påbygg av en eiendom, slik at man får 12 leiligheter i bygget. På gateplan skal det fortsatt være butikker, slik det allerede er i dag her.

Slik kan bygget bli etter påbygging (fotoill.: Klausengruppen as).

Det er eierne i MP Steiro Eiendom AS som ønsker å legge på 3 etasjer, da bygget deres bare har to nivåer i dag.

Planlagte leiligheter blir i varierende størrelse fra 87 til 150 kvadrat. I tillegg kommer to mindre leiligheter.

Helt på toppen vil det komme en takterrasse, som blir et fellesområde for alle beboerne.

Første etasje i bygget har i dag en butikk med jakt- og fritidsutstyr, og det er dessuten en frisørsalong ved siden av.

For noen tiår siden var det bensinstasjon på denne eiendommen, drevet av Yngve Steiro.

Nå er det sønnene, Morten og Pål, som er eiere og ønsker å utvide og fornye bygget.

Naboen mot nord er i dag en klesbutikk, mens bygget eies av firmaet Sigurd Pedersen AS.

Naboen mot sør huser også en klesbutikk, eid av firmaet Oddgeir Hansen AS.

Eiendommen som skal bygges videre ut er farget blå her (skisse: Klausengruppen as).

Naboene har ikke planer om påbygg på sine eiendommer og dermed blir det ingen ny felles reguleringsplan for kvartalet.

Den gamle planen blir i dag overstyrt av «byplanen», som åpner for videre utbygging i sentrum opp til 4-5 etasjer.

Advokat Oddmund Enoksen har sett på gjeldende planer for «kvartal 16», og finner ingen motsigelser.

Det har fra byplanen vært et tydelig ønske om fortetting i sentrum og dette kan sees i denne sammenheng.

Når det blir 12 leiligheter her trenges det også en del parkering, friområde og «lekeplass».

Utbyggerne mener dette skal kunne dekkes inn på egen eiendom, med de tilpasninger man nå gjør.

Planene er i en tidlig fase og skal nå til behandling i kommunen, og etter hvert til uttalelse hos naboene.

Endringer kan derfor komme, men mye tyder på at prosjektet er godt innenfor de føringer kommunale vedtak har lagt.