Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Fisk for 150 milliarder

Hvis den sterke verdiveksten i år fortsetter også i desember, kommer sjømateksporten til å passere 150 milliarder kroner ved utgangen av året. Det skyldes i stor grad laks, som utgjør to tredeler.

Fiskedisker over hele Europa har norske råvarer (foto: Sjømatrådet).

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 138 milliarder kroner. Det er vel 29 milliarder foran samme periode i fjor.

Norge eksporterte sjømat for 14,4 milliarder kroner i november. Det er en økning på 2,3 milliarder, eller 19 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– For andre måned på rad passerte lakseeksporten 10 milliarder i verdi, noe som er et historisk høyt nivå.

Etter årets første 11 måneder er den totale eksportverdien fra havbrukssektoren for aller første gang på 100 milliarder, sier Christian Chramer.

Laks utgjør nær 70% av eksporten av norsk fisk.

– Eksportverdien i november er tidenes tredje høyeste i en enkeltmåned og bekrefter at norsk sjømat fortsatt har en sterk global posisjon.

Det er likevel verdt å merke seg at etterspørselsveksten ikke tas ut i større volum, men i en prisvekst.

Generelt har vi en situasjon med høy matvareinflasjon og økte kostnader som drar opp prisene i hele verdikjeden, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Prisveksten sto alene for nesten 3 milliarder kroner av den totale sjømateksporten på 14,4 milliarder i november.

Det var en spesielt sterk måned for laks, ørret, sei og torsk, som alle oppnådde eksportrekorder sammenlignet med november i fjor.

I november ble mange av sjømatartene eksportert i lavere volum enn for ett år siden.

Det ga et fall i verdien på rundt 900 millioner kroner sammenlignet med november i fjor.

– Det er krevende tider for mange av våre villfangete arter og kategorier. Høye priser og lavere kjøpekraft i Italia er blant annet utfordrende for tørrfisken.

Etter en god start på året opplevde vi volum- og verdifall for sild og makrell i november, så det blir neppe ny verdirekord i den pelagiske eksporten i år, sier Christian Chramer.