Må fornye lappen

Statens vegvesen etterlyser 31 899 personer som enda ikke har fornyet sitt store, plastlaminerte førerkort. Alle det gjelder har fått flere SMS fra Statens vegvesen.

– Vi er bekymret for at så mange fortsatt ikke har fornyet førerkortet. Nå haster det for de som vil fortsette å kjøre etter nyttår, sier avdelingsdirektør Lill Tove Amundsen i Statens vegvesen.

1. januar 2023 er ikke førerkort som er større enn bankkort lenger gyldig.

Det betyr at du ikke har lov til å kjøre. Hvis du vil fortsette å kjøre må du fornye førerkortet innen utgangen av 2022.

Du får førerretten tilbake når du eventuelt fornyer førerkortet på et senere tidspunkt.

Hvis du kjører med et ugyldig førerkort, risikerer du 5 000 kr i gebyr. Fra april blir du anmeldt hvis du blir stoppet i kontroll.

Dersom man blir stoppet gjentatte ganger i løpet av de første tre månedene kan du også risikere anmeldelse.

Du må ta nytt bilde på en trafikkstasjon for å fornye førerkortet ditt.