Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Lettere å få tilskudd

– Vi vet at det er mange som bruker mye tid på å lete etter penger, og at dyrebar tid som skulle blitt brukt på aktivitet, går bort i jakten på relevante tilskuddsordninger.

Det vil vi gjøre noe med. På «tilskudd.no» samler vi statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted, som gjør søknadsprosessen enklere og mer oversiktlig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Lanseringen av tilskudd.no er et viktig skritt på veien mot en enklere og mer oversiktlig hverdag for frivillig sektor.

Her kan en frivillig organisasjon finne aktuelle ordninger å søke på som de ikke har visst om før.

Eller de kan bruke informasjonen til å finne nye samarbeidspartnere, eller få nye ideer til egne prosjekter og aktiviteter.

– Tilskudd.no synliggjør frivillighetens samlede innsats, reduserer tiden frivilligheten må bruke på å lete etter relevante tilskuddsordninger og bidrar samtidig til en åpen og transparent forvaltning, rett og slett et digitalt kinderegg, sier Trettebergstuen.

Nettsiden tilskudd.no er utviklet som et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Det er virksomhetene som forvalter eller fordeler statlig tilskudd som selv registrerer informasjon på tilskudd.no.

I tillegg til å gi en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger, gjør tilskudd.no det også enklere å finne frem til hvem som mottar statlig tilskudd og hvordan statlig tilskudd fordeles til ulike typer frivillige organisasjoner rundt om i landet.