Vil ha mer vindkraft

Ånstadblåheia vindpark har gitt 3 millioner skattekroner til kommunekassen og mer vil det bli. SVs Oddmund Enoksen mener det er plass til mye mer vindkraft og håper på nye prosjekt.

Oddmund Enoksen (SV) mener Sortland har plass til mye mer vindkraft.

Det var under debatten om budsjettet til Sortland kommune, at det kom en brannfakkel fra Enoksen om mulige inntekter i fremtiden.

– Vi har vært så heldig i Sortland at det er bygget et vindkraftanlegg i kommunen på Ånstadblåheia, sa Oddmund Enoksen.

I tillegg til å produsere miljøvennlig kraft i et Norge og en verden som roper etter fornybar energi, så har det også medført penger i kommunekassen.

– Vi får år om anna eiendomsskatt tilsvarende 3 millioner kroner fra vindparken.

Fra neste år vil vi få produksjonsavgift tilsvarende samme beløp.

På årsbasis vil det være snakk om en inntektsstrøm på 6 millioner kroner fra vindkraft, påpekte Enoksen.

Dette er takket være Sortland i sin tid var positiv til etablering, og ikke lyttet til krefter i vårt land som nærmest ikke vil at vi tar i bruk naturressursene.

– De tåler ikke å se en vindturbin fra stuevinduet sitt.

Det er nok av de kreftene og de har dessverre øket de siste årene, hevdet Enoksen.

Vi har sett at organisasjoner som kaller seg naturvernere, slik som Norges naturvernforbund, ser det som sin livsoppgave å hindre utbygging av denne natur- og miljøvennlige krafta, som vindkraft er.

– Sortland kommune bør ta initiativ til, slik regjeringa har etterlyst, at man er åpne for å etablere vindkraft i sin kommune.

Vi har nok av plass i Sortland til å etablere flere vindparker og jeg håper at det kan bli muliggjort.

Det vil kunne gi kommunen ytterligere inntekter, men ikke minst vil det gi verden fornybar energi til erstatning for fossil energi, slo Enoksen fast.

Det har så langt ikke vært fremmet et slikt forslag før i Sortland, om å åpne for flere fjellturbiner.

Ånstadblåheia er den eneste «vindparken» i Vesterålen.

Kanskje debatten om dette nå kommer, selv om motstanden er ganske bastant både lokalt og på landsbasis.

Selskapet Ånstadblåheia Vindpark AS eies nå av finske Fortum og sveitsiske investorer.