Ti nye toalett

Fylkesrådet bevilger en million kroner for å bygge ut sanitærløsninger i Vesterålen, inkludert Lødingen.

– Bakgrunnen er økningen av turister til Vesterålen, som overgår dagens mottaksapparat og mottaksstruktur, sier fylkesråd for næring, Linda Helen Haukland.

-Turisttrafikken i de omsøkte områdene, særlig da Vesterålen, har økt de siste årene. Eksisterende fasiliteter i området er pr. i dag ikke rigget for å handtere forventet mengde av besøkende.

I beslutningen om å gi tilskudd til dette formålet, har fylkesrådet lagt særlig vekt på at det er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner.

Det er Reno-Vest og Visit Vesterålen, på oppdrag fra kommunene i Vesterålen og Lødingen, som siden 2019 med et prosjekt for å få på plass en god og varig sanitær- og avfallsløsning ved de største pressområdene.

-Ved å etablere servicebygg med gode sanitær- og avfallsløsninger kan vi i større grad styre turiststrømmen dit det er tilrettelagt.

Det er også et viktig poeng å legge til rette for mindre konflikt mellom fastboende og turister, da mange i dag opplever å få problemet nærmest inn i egen hage.

På denne måten skal vi sikre en bærekraftig reisemålsutvikling, til glede både for fastboende og tilreisende, avslutter fylkesråd Haukland.

I prosjektet som også tidligere har fått èn million i støtte fra fylkeskommunen skal det etableres sanitærløsninger på til sammen minimum 10 steder i Vesterålen og Lødingen.

De utvalgte stedene er lokaliteter som enten har problemer som følge av økt turiststrøm, forventes å få problemer som følge av økt turiststrøm eller er steder vi ønsker å lede turistene til.