Satser på hester

Fredheim Gård AS på Strengelvåg skal bygge ridehall og kjøpe inn 2 nye hester. Man ønsker å skape et bærekraftig hestemiljø for Øksnes, der det også inngår et viktig element av terapi.

Riding og samspill med hester kan være ren terapi. I vakkert landskap ved Strengelvåg vil Fredheim gård nå utvikle dette videre (foto: Fredheim gård).

Selskapet Fredheim Gård AS har nå søkt Øksnes kommune om et tilskudd på 100.000 kroner. Dette skal inngå som en del av finansieringen som samlet blir på hele 1,8 millioner kroner. Det er et ledd i å utvikle tilbudet på gården, mot et komplett heste- og ridesenter. Resten av pengene stiller eierne selv med.

Det er Annett Kvello-Aune (47) og Ole Kristian Lind (48) som står bak søknaden og selskapet Fredheim Gård AS. Forretningsplanen er å skape et bærekraftig heste- og ridemiljø i Øksnes kommune.

-Vi tar sikte på å favne om unge, voksne og eldre som ønsker å lære å ri, opprette kontakt med dyrene og ha et sosialt miljø med hest og natur i sentrum. Vi ønsker også å videreutvikle tilbudet for vanskeligstilte barn og ungdom, skriver Aune og Lind i sin søknad om tilskudd.

Fredheim Gård har allerede i dag ukentlig avtaler med Øksnes kommune, Sortland kommune og Nordland fylkeskommune, der elever med spesielle behov har faste timer ved gården. Da er det samspillet med hestene som er terapi for elevene som kommer.

Fredheim Gård er nå i gang med å sette opp en ny ridehall. Prosjektet som er påbegynt innebærer at det også skal investeres i 2 nye terapihester, som og vil være ridehester.

Fredheim Gård har tidligere ble svindlet for en ridehall, og tapet her beløp seg til omkring en halv million kroner. Fredhem Gård har hittil finansiert alle kostnader selv, og har tidligere ikke søkt om støtte. Nå ber man altså om et lite tilskudd fra egen kommune, for å komme i mål med finansieringen av utvidelsen.

Søknaden går til det kommunale næringsfondet som Øksnes kommune har. Inge Dag Røkenes er saksbehandler for dette. I løpet av året kommer det en del søknader av denne type, men det er ganske langt mellom disse.

I sommer er det også kommet søknad fra ASKR (Arctic Sea Kayak Race) om et tilskudd på beskjedne 10.000 kroner fra næringsfondet. I mai sendte Stiftelsen Handelstedet Tinden en søknad om 150.000 kroner fra fondet. Nå har altså Fredheim Gård As søkt om 100.000 kroner og vil nok få svar på dette når ferien er over.