Vil bruke hele fisken

En ny fabrikk skal nå bygges på Myre, rett ved Biomar, der man skal bruke rester av fisken som hittil har vært kastet. Olje og mel skal deretter gå inn som en del av råstoffet til laksefôret.

Vesterålen Marine Proteiner AS skal bygge nytt like ved Biomar på Myre, med kontor og produksjonslokale og 4 store lagringstanker (skisse Øksnes Entreprenør AS).

Det er firmaet Vesterålen Marine Proteiner AS som nå skal i gang med å realisere sine planer for rest-råstoff fra fiskeindustrien. Bak dette firmaet står Vigilija Svezikiene og Geir Olsen, som også driver tranproduksjon på Myre. Deres andre firma, Vesterålen Marine Olje AS, selger tran for 9 millioner årlig og er en av leverandørene til Møllers tran.

Myre Fiskemottak har halvparten av aksjene i det nye selskapet. Vesterålen Marine Proteiner AS har derfor et godt utgangspunkt med leveranser fra industrien. Det nye anlegget får gunstig plassering, med fôrprodusenten Biomar AS som nabo, i tillegg til Myre Fiskemottak AS. Biomar blir også deres største kunde.

Byggemeldingen er nå sendt til Øksnes kommune, der man har tegnet inn både kontor og produksjonslokale, samt 4 store tanker. Dette skal bygges på Kartneset, der det nylig er fylt ut et stort område til industriformål. Tomtegrunnen eies av Øksnes kommune, mens Øksnes Havnevesen KF disponerer dette.

Planene for nybyggene er laget av Øksnes Entreprenør AS. Det ønskes oppført et industribygg med tilhørende tankanlegg for ensilering av restråstoff fra fisk. Bygget er stålbygg på ringmur, med sandwichvegger og selvbærende takplater.

Nybygget vil inneholde kontorer og produksjonslokale med til sammen ca 350 kvadratmeter gulvflate (skisse Øksnes Entreprenør AS).

Tankanlegget ligger i betongkar som skal ta opp væske ved eventuell ulykke. Industrien tar imot restråstoff fra båt og bil. Dette prosesseres til olje og muligens mel. Alt av produkt blir overført til Biomar og vil inngå som en del av råstoffet deres i produksjonen av fiskefôr.

Anlegget til Vesterålen Marine proteiner AS er en del av det som nå skjer på Myre, der man virkelig satser mot fremtiden innenfor fiskeriene. På andre siden av vågen bygger man ny filetfabrikk for Primex Norway. Hovedkredittutvalget i Innovasjon Norge har innvilget et lån på 40 millioner kroner til Primex Myre AS, pluss et tilskudd på vel 1 million.

Myre Fiskeindustri AS har full jobb på filetavdelinga i sommer, med 25 ansatte på jobb. Her er det hyse som bearbeides, ettersom det har vært et bra fiske ved Bjørnøya den siste tiden. Norges Råfisklaglag opplyser at det er tatt om lag 5.000 tonn fisk ved Bjørnøya i sommer. 23 snurrevadbåter vært i fiske og disse har hentet opp 3.660 tonn torsk og 1.230 tonn hyse.