Utvider p-plassen

Ulrix Eiendom vil utvide parkeringsplassen ved det gamle Telenor-bygget på Sortland, slik at det blir 54 plasser for vanlige personbiler. Da kjøper man også litt ekstra tomtegrunn.

Ulrix Eiendom AS eier både det gamle og nye Telenor-bygget, og på nordsiden ønsker man nå å utvide parkeringen der det i dag er en liten skog, til høyre i bildet.

Tomtegrunnen til Ulrix Eiendom AS i «Kvartal 20» er på ca 2,8 mål. Her har man i dag 1.200 kvadratmeter med lokaler. Nå søker selskapet om tillatelse til å ha 675 kvadrat med parkering, slik at det blir plass til 54 biler. Det betyr at utnyttelsen av tomta overstiger den prosenten som tidligere er fastsatt, men det er trolig bare en formalitet.

Sortland kommune eier nabotomta, som grenser mot kirkegården. Ulrix Eiendom AS ønsker også å kjøpe 200 kvadrat fra denne, ettersom det i dag bare er et «villniss» av skog på denne tomteparten. Odd Lydersen i eiendomsavdelinga er positiv til dette og mener at 70.000 kroner er en passende kjøpesum.

Dermed vil Ulrix Eiendom AS kunne etablere 54 parkeringsplasser på egen grunn, slik at det er dekning i behovet til egne leietakere. I dag er det AthleticNor treningssenter som trenger mest parkering, men det er også andre leietakere i bygget.

Skissen for eiendommen som nå er sendt til Sortland kommune viser at man planlegger å stenge innkjøringen fra Vesterålsgata. Det går en veg opp fra havneområdet og Kulturfabrikken og denne skal utbedres, slik at det blir bedre innkjøring her og utvidet parkering.

Håkon Ulriksen (58) fra Bø er eier av både Ulrix Eiendom AS og AthleticNor AS. Treningssenteret har drevet noen år og hadde i fjor vel 2 millioner i omsetning. Driften endte med et mindre underskudd.

Ulrix Eiendom AS er et solid firma med mange eiendommer i Sortland. Selskapet hadde 15 millioner i inntekter i fjor og kunne gjøre opp resultatet med vel 2,8 millioner i overskudd. Eier Håkon Ulriksen kunne da bevilge seg lønn på en million og utbytte på 3 millioner.