Surr om turister

Lofoten besøkes slett ikke av en million turister pr år, slik det har vært omtalt i media i sommer. I beste fall er det kanskje halvparten så mange, viser en faktasjekk som er gjort av nettavisen «Faktisk».

Både ordførere og ledelse i «Destination Lofoten» har brukt tallet på 1 million, men nå vil ingen ta ansvar for hvem som lanserte dette tallet. Også pressen, med Lofotposten og NRK i spissen, har bragt videre dette tallet, uten at man har ettergått realiteten.

Bakgrunnen for dette tallet er debatten om turistskatt, der man mener en million turister sliter så mye på naturen og lokal infrastruktur, at kommunene ønsker en ny avgift fra alle besøkende. Ordføreren i Falkstad har også nevnt tallet 1,7 millioner.

-Påstandene om at rundt én million sommerturister gjester Lofoten har vært mange og lagt grunnlaget for en heftig debatt om turistskatt og tiltak det siste drøye året. Statistikk og beregninger tyder på et langt lavere turisttall, skriver «Faktisk» i sin konklusjon.

-Også de som angivelig står bak påstandene om milliontilstrømningen hevder seg misforstått og mener tallet er langt lavere. Det synes dermed å være ubestridt grunn til å fastslå at påstanden om rundt en million turister gjester Lofoten i året er helt feil, slå nettavisen fast.

Hvor mange som reelt sett besøker Lofoten i løpet av et år vet ingen sikkert, men det var registrert 444.000 gjestedøgn i Lofoten i fjor. Hver turist overnatter gjerne flere netter og dermed blir det virkelige tallet besøkende enda lavere.