Satser nytt i Blokken

Frydenbø Industri AS etablerer seg i Blokken, samme sted som Blokken Skipsverft AS har hatt drift i 123 år. Blokken-verftet gikk konkurs tidligere i år, men nå blir det ny aktivitet her.

Den nye avdelingen i Blokken blir Frydenbø Industris åttende lokasjon i Norge (foto: Frydenbø AS).

Frydenbø Industri leverte et positivt resultat i koronaåret 2020 og gjør nå alvor av vekstambisjonene sine, med nok en etablering i nord.

Fra tidligere har de tre lokasjoner i Finnmark, henholdsvis i Øksfjord, Havøysund og Alta. Det familieeide konsernet har denne uken besluttet å starte en større virksomhet i Blokken.

– Vi merker økende etterspørsel i nord og ser frem til å kunne tilby eksisterende og nye kunder enda bedre tilgjengelighet gjennom den nye etableringen, sier Arne Kristian Vestre, som er leder for Frydenbø Industris virksomhet i nord.

Frydenbø ønsker å gi den nye virksomheten mulighetene som kommer ved å være en del av et større kompetansemiljø, samtidig som Frydenbø lærer av og viderefører verdiskapningen som Blokken Skipsverft AS har stått for historisk.

– Det var helt naturlig for oss å be de tidligere eierne og femte generasjon i Blokken Skipsverft AS, Anders Stoltz-Rasmussen og Jørgen Rasmussen om å bli med på eiersiden i den nye satsningen.

Dette gir oss de beste forutsetninger for å lykkes, sier tredje generasjons eier i Frydenbø Group, Knut Herman Gjøvaag.

Med sin lange historie har Blokken Skipsverft AS vært en viktig arbeidsplass og næringsaktør i Vesterålen. Det var derfor stor skuffelse når selskapet gikk konkurs og folk mistet jobbene sine tidligere i år.

– Vi er veldig glad for at det er akkurat Frydenbø som skal starte opp igjen med skipsvirksomheten i Blokken. De er tydelig på verdier og kultur, noe som er viktig både for kundene og oss, sier Stoltz-Rasmussen.

Både Gjøvaag, Vestre og Åsmund Bjørndal Heen, styreleder i Frydenbø Industri Nord, er tilstede i Blokken denne uken. Frydenbø Industri AS overtar aksjene i eiendomsselskapet Blokken Skipsverft Eiendom AS, som er eierselskapet av eiendommen hvor skipsverftet ligger.

Konsernet Frydenbø Industri har 550 ansatte og omsetter for 3,2 milliarder kroner årlig. Hovedkontoret ligger i Bergen.