Sammen om klima

Stadig flere knytter seg til nettverket Klimapartnere i Nordland. Sist med på laget er Hadsel kommune. Så langt har 19 partnere knyttet seg til dette nettverket i vårt fylke.

Fylkesråd Christian Torset vil ha flere klimapartnere (foto: NFK, Thor-Wiggo Skille).

Alle Klimapartnere arbeider etter lik metode og en overordnede strategi.

– Partnerskapene tilbyr gode møteplasser for å lære, og å heve kunnskap om klimautfordringer og løsninger, forteller fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Han mener det er viktig å samle alle gode krefter i felles nettverk for å dele erfaringer mellom akademia og de offentlige og de private virksomheter.

– Klimapartnerne jobber for å redusere egne klimagassutslipp og jobber sammen for grønn samfunns- og næringsutvikling.

Nasjonalt er det mer enn 300 signerte partnere. Men vi har plass til mange flere, påpeker fylkesråd Torset.

Kraften i at man samler partnere i et nettverk, er ifølge Torset blant annet at klimapartnere forplikter seg til å forankre klimaarbeidet i toppledelsen, og å arbeide systematisk med miljøstyring.

– Ved å lage årlig klimaregnskap, vil man synliggjøre effekten av arbeidet.

Er du en klimapartner må du være miljøsertifisert, noe som i seg selv er et fortrinn, og som den moderne og miljøbevisste forbruker stiller stadig større krav til, underbygger Torset.

Hadsel kommune knyttet seg til klimapartnernettverket i oktober i fjor. Og er nå en del av det Torset omtaler som et av Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling.

– Det er tross alt i kommunene folk lever sine liv og driver sin næringsvirksomhet.

Kommunene er tett på det som skjer i sin kommune. De kan med sin deltakelse i nettverket påvirke kommunens egen utvikling innen klimaspørsmålet.

Kommunene kan også legge føringer som får betydelig uttelling hos sin befolkning og i sitt næringsliv, avslutter fylkesråd Christian Torset.