Har betalt aksjene

Sortland har nå betalt for 188 av de 350 aksjene i Vesterålskraft AS som ble solgt av Bø før årsskiftet. Dermed har Sortland kommune nå kontroll med 538 av 1.000 VK-aksjer.

Ordfører Karl Erling Nordlund har sendt 134 millioner til ordfører Sture Pedersen i Bø (illustrasjonsfoto VNY).

Rådmann Gundar Jakobsen i Bø kommune opplyser til Vesterålnytt at det mandag er kommet inn penger på konto fra Sortland kommune.

Sortland har betalt fullt ut for 188 aksjer i Vesterålskraft AS, noe som tilsvarer et beløp på vel 134 millioner kroner.

Fra før har Bø fått 89 millioner fra Lofotkraft Holding AS, og dermed er det nå vel 220 millioner i kommunekassen på Straume.

Bø vil ikke bruke pengene straks, men sette det meste inn i fond for bruk senere.

Til tross for flere henvendelser, både til ordfører og kommunedirektør, har ikke ledelsen i Sortland kommune bekreftet dette.

Man har heller ikke sagt noe om hvordan beløpet er finansiert.

Kommunestyret i Sortland behandlet saken før jul og vedtok å hente 34 millioner kroner fra fond til aksjekjøp.

Da ble det også fortalt at resterende beløp skulle komme fra et nystartet kommunalt selskap kalt Vesterålen Energi AS.

Vesterålen Energi AS skal overta VK-aksjene fra kommunen og forhåndsbetale for dette.

Kommunen selv har ikke lov til å ta opp lån for aksjekjøp, men det har et heleid aksjeselskap.

Vesterålen Energi AS skulle opprinnelig etableres i samarbeid med Holmøy Maritime AS. Om dette har skjedd, vites ikke.

Ingen i ledelsen av Sortland kommune har vært villig til å fortelle om saken, så langt.

Da saken var oppe i kommunestyret før jul ble det lagt frem en plan, der Holmøy Maritime AS skulle gi et lån på opptil 250 millioner til Vesterålen Energi AS.

Så mye trengte man nok ikke nå, da det kun «manglet» vel hundre millioner i tillegg til kommunens egne fondspenger.

Om aksjene virkelig føres videre fra Sortland kommune selv til datterselskapet Vesterålen Energi AS, så kan dette kanskje kalles et «salg».

Da vil Lofotkraft Holding AS kunne fremme forkjøpsrett. Direktør Arnt M. Winther i LKH har antydet at man vil gjøre nettopp det.

Om dette skjer, vil det trolig bli en rettslig prosess der Lofotkraft møter Sortland kommune i en domstol.

Sortlands advokat mener at kommunen fritt kan overføre aksjene til et heleid datterselskap.

Forkjøpsrett gjelder ikke ved overføring til personlig nærstående, jf. asl. § 4-21 (2), sier advokatfirma Sands i sitt råd til Sortland kommune.

Om siste ord er sagt i denne saken, vet man ikke, da ordfører Karl-Erling Nordlund altså ennå ikke har sluppet informasjon om kjøpet.