Vil stenge avkjørsel

Statens vegvesen og fylket gir seg ikke og vil stenge avkjørselen til alle butikkene langs sjøen på Strandskog. Nå får politikerne i Sortland saken til behandling igjen.

Avkjørselen til byggevarehuset Monter må stenges, krever Statens vegvesen (arkiv-/ill.foto).

I flere år har det pågått forhandlinger mellom Sortland kommune på den ene siden, samt Statens vegvesen og Nordland fylke på den andre.

Striden står om avkjørslene langs Vesterålsgata på Strandskog, til butikkene Biltrend, Eik-senteret, Jacobsen Engros, Vesterålen caravan og byggevarehuset Monter.

Statens vegvesen vil stenge alle disse og erstatte dem av en ny avkjørsel sør for Biltrend.

Sortland kommune ønsker ikke denne løsningen, som både blir svært kostbar og lite hensiktsmessig. Det har man sagt klart fra om.

Likevel vil ikke saksbehandlerne i Bodø vike fra sine tidligere standpunkt og godta dagens trafikkbilde.

Forhandlingene er imidlertid kommet såpass langt at grunneierne har gitt delvis etter, og godtatt reduksjon av sine avkjørsler.

Striden nå står om selve Steirokrysset, altså krysset mellom Vesterålsgata og Steiroveien.

Skal dette fortsatt kunne være et X-kryss – slik Sortland kommune ønsker – eller bygges om til et T-kryss, slik Statens vegvesen mener.

Et T-kryss betyr at innkjøringen til byggevarehuset Montèr og kommunens pumpestasjon blir fjernet.

Om det skjer, har eierne (Per Strand Eiendom AS) via advokat varslet et erstatningskrav på mer enn 20 millioner kroner.

– Det vil være uforståelig om Sortland kommune med åpne øyne setter seg i en situasjon hvor man pådrar seg svært store ekstra kostnader, skriver advokat Oddmund Enoksen på vegne av Per Strand.

Krav om erstatning kan komme også fra andre bedrifter på Strandskog.

Sortland kommune kan vedta å stå på grunneiernes side og følge opp sin egen plan.

Men Vegvesenet og Fylket kan levere «innsigelse» mot kommunale forslag, og dermed nesten blokkere disse.

Om Sortland ikke retter seg etter innsigelsen, så havner saken hos Statsforvalteren (fylkesmannen) for mekling.

Dersom enighet ikke oppnås, må kommunen igjen gjøre et formelt «planvedtak» og bekrefte sitt syn.

Deretter sendes planen og innsigelsen til Statsforvalteren og videre til departementet.

Det blir så Kommunaldepartementet som må fatte et endeling vedtak i saken.

I første runde er det nå formannskapet i Sortland som skal behandle saken på torsdag.

Rådet fra administrasjonen er å godta «pålegget» fra Bodø.

Men det legges også opp alternativ til det motsatte, slik kommunen selv egentlig ønsker, å holde fast på X-krysset.

Grunneierne langs Vesterålsgata vil kreve erstatning dersom de mister sine avkjørsler.

Da må dessuten en helt ny vei fylles ut langs sjøen og forretningsbyggene må få ny inngang fra sjøsiden.

Regninga havner da hos Sortland kommune og dermed er det snakk om mange titalls millioner som står på spill.

Et pussig moment i saken er at naboen til Montèr, eiendommen med Coop Extra og OBS Bygg, ser ut til å vinne frem med sitt ønske.

Her får man beholde den direkte avkjørselen fra Vesterålsgata, som bare skulle være midlertidig under byggearbeidet.

Om politikerne følger rådet fra fylket og Vegvesenet, blir det altså en åpenbar forskjellsbehandling av to naboeiendommer.

Den eldste mister sin avkjørsel, som man har hatt i flere tiår, mens den nyetablerte får godkjent en helt ny avkjørsel knapt hundre meter unna.