Russiske båter uønsket

Sortland havn stenges nå for russiske fiskefartøy. Dette ble kjent under en pressekonferanse i dag, der tre ministre deltok. I nord blir kun Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord åpne.

Sortland havn har Kystvaktbasen som nærmeste nabo (arkivfoto VNY).

Flere har undret seg over at russiske fartøy har kunnet anløpe Sortland havn helt fritt, med Kystvaktbasen som nærmeste nabo.

– Jeg er sjokkert over at russiske trålere er velkomne til å legge til i Sortland Havn, sa Toine C. Sannes til NRK Nordland forleden.

Hun sitter i Sortland kommunestyre og er sentralstyremedlem i Miljøpartiet MDG.

– Jeg synes det er alvorlig og helt ubegripelig, uttalte Sannes.

Nå er hun blitt hørt og avgjørelsen hos regjeringa betyr at russiske fiskefartøy heretter ikke får komme inn til Sortland havn.

Det har ikke vært mange russiske fartøy ved kai på Sortland i år, men noen trålere har vært inne og losset fisk. Senest 4. mai.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt var tydelig i sin tale om dette torsdag.

– Vi har nå informasjon som tilsier at det er behov for å øke kontrollen med russiske fiskefartøy, sier Huitfeldt.

– Den alvorlige utviklingen den siste tiden, med Russlands uakseptable annektering i Ukraina, anslagene mot gassrørledninger i Østersjøen og økt droneaktivitet, gjør at regjeringen har skjerpet beredskapen ytterligere.

Vi har fulgt nøye med på russisk aktivitet i norske farvann og i norske havner for å unngå at Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland.

Norge forvalter flere fiskebestander sammen med Russland, og det er særlig viktig at verdens største torskebestand blir forvaltet på en bærekraftig måte.

Det har derfor vært gjort unntak fra havneforbudet for russiske fiskefartøy.

Men nå strammer regjeringen inn regelverket slik at russiske skip kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Der vil de bli kontrollert av tollere.

– Finansdepartementet har bedt Tolletaten om å intensivere kontrollen av russiske fiskefartøy slik at alle russiske fiskefartøy som anløper de tre aktuelle havnene blir fysisk kontrollert.

Dette innebærer en klar styrking av kontrollen på området, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Tollerne vil samarbeide tett med politiet og andre myndigheter.

– Jeg har bedt politiet om å samarbeide tett med Tolletaten. Politiet vil ha økt synlighet og patruljering i de aktuelle havnene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Når grensene mot Europa i økende grad stenges, gjør det oss sårbare. Det øker risikoen for ulovlig aktivitet gjennom Norge.

Vi følger utvikling nøye og er klare til å iverksette ytterligere tiltak om nødvendig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes er havnene i Norge som har flest anløp fra russiske fiskefartøy.

– Norge har hatt et fiskerisamarbeid med Russland i nesten 50 år, også gjennom den kalde krigen.

Vi har et viktig ansvar for å sikre god forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet som vi deler med Russland.

Vi er avhengig av et fungerende fiskerisamarbeid med Russland for å få dette til i praksis. Unntaket for russiske fiskefartøy består derfor, men blir med dette strammet inn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.