Grønnere Lofoten

Fylkesrådet gir tilskuddet på 3,6 millioner kroner til programutvikling over treårsperioden 2022-2024.

– Dette prosjektet er på mange måter et fyrtårn i den grønne omstillingen i Nordland, sier fylkesråd Christian Torset.

Lofoten De grønne øyene 2030 er et helhetlig utviklingsprogram for regional grønn omstilling i Lofoten.

Programmet er et samarbeid mellom Lofotrådet og næringslivsaktører i Lofoten, som har utarbeidet en tiårig vekststrategi og et veikart for hvordan Lofoten skal bli et lavutslippssamfunn.

-Visjonen er at framtidas Lofoten skal drives på fornybar energi og være et attraktivt sted å bo, og med et bærekraftig og livskraftig næringsliv.

Det favner en hel region, og svært mange deler av samfunnet, påpeker fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Fylkesrådet gir tilskudd på 3,6 millioner til programutvikling over treårsperioden 2022-2024.

Torset mener at med dette bidrar Nordland fylkeskommune til å svare ut både regionale, nasjonale og internasjonale klimamål.

– På mange måter er dette en nasjonal pilot for regional grønn omstilling som vil gi overføringsverdi til øvrige regioner i Nordland og resten av landet, underbygger Torset.