Rundkjøring kommer

Krysset mellom Vesterålsgata og Kjempenhøy gate på Sortland vil trolig bli rundkjøring. Detaljerte planer legges nå frem og bare en nabo har hatt innvendinger til dette.

Slik mener Multiconsult at rundkjøringen skal utformes. De to stor blå byggene er Vesterålskraft og Lykkentreff barnehage.

Birger og Karin Fjærvoll eier en privat boligeiendom i det aktuelle krysset (på bildet er det et blått hus på gult skravert felt). Deres tomt vil bli kraftig berørt av den nye utformingen av krysset, og inngrepet vil nesten komme helt inn til det ene hushjørnet. Deres advokat, Stian Paulsen, har sendt brev til kommunen og bedt om et møte for å drøfte forholdet.

Statens vegvesen har ikke hatt noen innvendinger til forslaget fra Multiconsult, men der mener man at diameter på krysset kanskje kan reduseres noe. De ytre målene på rundkjøringen kan kuttes fra 35 til 30 meter. Vegvesenet mener også at krysset kan flyttes til sørover, slik at det kommer nærmere Kraftlaget i stedet for boligen til Fjærvoll.

Bakgrunnen for den planen som nå snart legges frem er at trafikken i dette krysset har øket mye allerede og vil stigen enda mye mer i årene fremover. Sortland senter er allerede i gang med å bygge sin 2. etasje og Steinsvik skal i gang med 100 nye leiligheter ved sjøen. Mye av trafikken til og fra dette vil gå gjennom krysset mellom Vesterålsgata og Kjempenhøy gate.

I «rushtiden» kan man hver dag se betydelige køer i krysset ved Kjempenhøy-Vesterålsgata, ettersom det her er vikeplikt som gjør det vanskelig å komme inn på hovedvegen. En rundkjøring løser dette, ettersom det da skal være «glidelås» som slipper bilene inn i rundkjøringen fortløpende.

Skissen som Multiconsult nå har lagt frem er andre versjon og vil bli fulgt opp av mer detaljerte beskrivelser av den samlede løsningen. Så langt ser det ut til at man vil holde fast på det meste fra første versjon, og det betyr at rundkjøringen verken blir mindre eller flyttet sørover.

Det er imidlertid et spørsmål som ennå ikke er avklart, og det er hvem som skal betale for den nye rundkjøringen og følgene av denne. Eiendommen til Birger og Karin Fjærvoll må trolig løses ut, i alle fall er det ekteparets krav. Dessuten må hele veganlegget etableres med tilhørende fortau og gangveg. En trafikkøy kommer i selve rundkjøringen, mens det blir trekantede trafikkøyer i de tre innløpene.

Vesterålsgata eies av Nordland fylke, mens Kjempenhøy gate er eid av Sortland kommune. Foreløpig har ikke Nordland fylke bevilget noen penger til dette prosjektet, men dette vil nok komme på plass etterhvert. Da blir det også klart hvor stor andel av regningen som Sortland kommune må dekke selv.