Rosenrødt i havfarm

Sesong to i «havfarmen» til Nordlaks viser langt bedre resultat en første fase. Flere problem er løst og dødeligheten for fisken er blitt kraftig redusert. Status er nesten rosenrød.

Fersk rapport fra «havfarmen» til Nordlaks er ganske rosenrød, bokstavelig talt (foto: Ole-Kristian G. Olsen/Nordlaks).

I slutten av oktober ble den første merden tømt for fisk og sendt til slakt. Produksjonen har gått etter plan, med god fiskevelferd og god tilvekst.

Fisken som ble sendt til slakt i oktober var 4,6 kilo. Nordlaks har dermed opparbeidet erfaringer og dokumentasjon fra en vesentlig del av den andre driftssyklusen i havfarmen «Jostein Albert».

– Resultatene fra andre driftssyklus viser at fisken i alle tre fiskegruppene har prestert godt både når det gjelder fiskevelferd og produksjon.

Dødeligheten har vært lav. Til sammen 1,51 % siden utsett i havfarmen og frem til nå.

Fisken ser veldig fin ut og vi gleder oss til å høre responsen fra kundene også når resten av fisken blir pakket.

Den korte oppsummeringen er at prestasjonen i teknisk, drift og miljø har vært god, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Driftsmessig har havfarmen i seg selv, mannskapet og utstyret prestert godt.

Forbedringene som ble gjennomført i løpet av den første driftssyklusen, har blitt bekreftet gjennom daglig drift. Det har ikke vært behov for ytterligere tiltak.

I tråd med strategien for havfarmen ble laksen avluset med bruk av ferskvann i brønnbåten under overflytting til havfarmen.

Ferskvannsbehandlingen var vellykket, og tellingene utover høsten har vist at lusetallet har økt sakte. Det samsvarer også med erfaringene fra den første driftssyklusen.

– Vi opplever å ha kontroll på lakselusa. Vi har til enhver tid vært under grensen på 0,5 kjønnsmodne hunnlus, og den eksponerte lokaliteten ser ut til å bidra til mindre påslag av lakselus.

Vi har også fått testet beredskapen for avlusing, og gjennomført avlusing av 10 prosent av fisken i havfarmen nå i høst med bruk av badebehandling i brønnbåt, fortsetter Welde.

Avlusingen ble gjennomført som skip-til-skip operasjon, i Nordlaks sin nye brønnbåt «Bjørg Pauline». Det ikke-medikamentelle avlusingsutstyret ombord (SFI) var ikke ferdigstilt fra verftet og er stadig ikke operativt, så operasjonen ble gjennomført som en badebehandling.

– Nå har vi fått gjennomført operasjonene, både ferskvannsbehandling og underveis i produksjonssyklusen med bruk av brønnbåt. Det gjør at vi også er klar dersom det skulle bli behov for ytterligere tiltak i løpet av vinteren, sier Welde.

Til sammenligning har det i den samme tidsperioden vært behov for flere avlusingsoperasjoner på søskengruppene som ble stående igjen på den ene av postsmoltlokalitetene.

Dette underbygger teorien om lokalitetens gode egenskaper når det gjelder lavt eksternt smittepress av lakselus.

– Det er svært gledelig at havfarmfisken også i andre produksjonssyklus presterer bedre enn fisk som står på tradisjonelle lokaliteter, avslutter Welde.