Justerer formueskatt

Regjeringen Støre foreslår å øke formuesskattesatsen med 0,1 prosentenheter til 0,95 prosent i 2022. Under Solberg-regjeringen ble satsen redusert fra 1,1 prosent til 0,85 prosent.

– Regjeringen starter med å gjøre formuesskatten mer rettferdig, noe som bidrar til mer omfordeling.

Vi har sagt at de med sterkest rygg skal betale mer, samtidig som vanlige folk skal få mer å rutte med. Med denne endringen vil formueskatten bli noe høyere.

Samtidig endrer vi innslaget, slik at de med de laveste formuene slipper formueskatt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsen av de dyreste primærboligene. Den delen av verdien som overstiger 10 millioner kroner, får økt verdsettelsen fra 25 prosent i 2021 til 50 prosent fra 2022.

De fleste boligene har en lavere markedsverdi enn dette, og boliger vil fortsatt være skattemessig gunstig behandlet.

Regjeringen foreslår å oppjustere formuesverdien av fritidsboliger med 25 prosent. Verdiene ble sist justert i 2014, selv om gjennomsnittsprisen på omsatte fritidsboliger har økt med over 50 prosent etter dette.

– Økt verdsettelse av aksjer og boliger må ses i sammenheng med regjeringens forslag om å øke bunnfradraget.

For at færre skal betale formuesskatt, foreslår regjeringen at bunnfradraget økes fra 1,5 millioner kroner i 2021 til 1,65 millioner kroner i 2022.

Dette er 50.000 kroner mer enn Solberg-regjeringens forslag, sier finansministeren.