Kutter maxpris for barn

Regjeringa vil kutte i maksprisen for barnehage for første gang siden 2013. Det vil gi nær 200.000 småbarnsfamilier minst 2.900 kroner mer å rutte med i året, og bidra til at flere barn over hele landet kan gå i barnehage.

Regjeringa legger fram forslaget i tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2022.

– Vi vil at flere barn skal kunne gå i barnehagen, og at barnehagen skal være en fullverdig del av utdanningssystemet.

Då må vi skru kostnaden ned, og ikke fortsette med å øke barnehageprisen slik vi har sett siden 2013.

Gode barnehager gir barna en trygg og god oppvekst, og bidrar til både likestilling og høg deltakelse i arbeidslivet, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (A).

Lavere makspris vil gjelde fra 1. august 2022. Familier med ett barn i barnehagen vil spare 2.900 kroner i året på dette.

For familier med to barn blir den årlige innsparinga 4.900 kroner.

I dag går 92 prosent av alle barn i barnehagen. Andelen er lavere blant minoritetsspråklege barn (85 prosent) og 1-2-åringer (85 prosent).

– Fremdeles er det over 20.000 barn som ikke går i barnehagen, og vi risikerer at de som ville hatt størst utbytte av å gå i barnehage, ikke gjør det.

En del av disse er minoritetsspråklege barn og barn som bor i levekårsutsette område.

Derfor er det viktig å øke barnehagebruken i disse områdene, seier Brenna.