Trygger trafikken

Nordland trafikksikkerhetsutvalg deler ut 91 000 kroner til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

Åtte prosjekt får tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

– Midlene går til alt fra å kjøpe inn utstyr til øving og sykkelservice, og til reflekser og bespisning knyttet til ulike arrangementer, sier fungerende leder i Nordland trafikksikkerhetsutvalg, Svein Eggesvik.

Tildelingene går til ulike aktiviteter for å skape gode holdninger i trafikken.

– De ulike aktivitetene drives lokalt, og er veldig konkrete. Dette er viktige prosjekt som setter fokus på trafikksikkerhet i tidlig alder, påpeker Eggesvik.

Søknadene er gjennomgått i samarbeid med Trygg Trafikk. Midlene kan eksempelvis brukes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter og sykkelopplæring.

– Det kan også søkes om midler til transportutgifter, for eksempel for å komme seg til en sykkelgård, avslutter Svein Eggesvik.

Straume skole i Bø får penger til innkjøp av premier, reflekser til alle elevene, samling med kjøreskole.

Stokmarknes skole får midler til refleksvester for voksne og barn. Dessuten valgfag trafikk med sykkelopplæring.

Sortland helsestasjon får penger til innkjøp refleksmateriell for barn, fra nyfødt til videregående skole.

Øksnes kommune får støtte til levere ut reflekser til barnehager og skoleelever, der målet er 400 refleksvester.