Sjømat selger godt

Norge eksporterte sjømat for 11 milliarder i oktober. Det er en bra økning, sammenlignet med oktober i fjor. Hittil i år ligger eksportverdien hele 8,5 milliarder kroner foran fjoråret.

Laks har den desidert største eksportverdien av norsk fisk (foto: Sjømatrådet).

– Selv om koronapandemien ikke er over, fortsetter eksportverdien til norsk sjømat å øke.

I et historisk perspektiv et det kun i rekordmåneden september i år at eksportverdien har vært høyere enn i oktober, sier direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Den solide verdiøkningen i oktober kan blant annet forklares i antall eksportmarkeder.

Mens det i oktober 2011 ble eksportert norsk sjømat til 97 land, er det tilsvarende tallet for oktober i år økt til 115.

– Denne trenden viser hvor robust norsk sjømat er som global handelsvare. Dette skjer til tross for at kronekursen har styrket seg rundt 10 prosent mot euro og dollar.

At eksportverdien likevel er så høy, bekrefter bare hvor sterk etterspørselen er for tiden, sier Renate Larsen.

Målt i verdi var Polen, Danmark, Frankrike, Nederland og USA de største markedene for norsk sjømateksport i oktober.

Det er i hovedsak laks og sild som driver veksten.

– Laksen utgjorde 66 prosent av den totale sjømateksporten i denne måneden, mens eksportverdien for sild i oktober er den høyeste enkeltmåneden på over 10 år, sier Renate Larsen.

Gode resultat for sjømatindustrien betyr mye for Norges inntekter totalt sett.

– Regjeringen har et mål om å øke eksporten utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030.

Her vil sjømateksporten være en viktig bidragsyter, og rekordtallene for oktober viser at næringen er godt på vei. Dette peker mot et nytt rekordår.

Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere trygge helårige arbeidsplasser i kystsamfunnene, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).