12 mill. til Andøy

Fylkesrådet bevilger 12,5 millioner kroner til omstillingsarbeidet i Andøy kommune i 2021. – Omstillingsarbeidet viser gode resultater, sier fylkesråd for næring, Linda Helen Haukland.

Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland besøkte Andøy (foto: NFK/Terje Gustavsen).

– Omstillingsarbeidet i Andøy kommune er godt i gang med mange spennende prosjekter.

Omstillingsorganisasjonen fungerer godt og det er god kontakt mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, KMD og andre interessenter i arbeidet, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Blant store prosjekter som det nå arbeides med er blant annet Andfjord AS (landbasert oppdrett) og The Whale (et reiselivsprosjekt, men også et stedsutviklingsprosjekt for Andenes).

Dessuten Andøya Space Orbital (Spaceport) inkludert etablering av et romrelatert innovasjonssenter, Newspace North AS. Spesielt sist nevnte er et prosjekt med særlig utviklingspotensial.

– Fylkeskommunen følger omstillingen i Andøy tett. Vi bidrar med vår kompetanse gjennom deltakelsen i styret.

Det er aktivt samarbeid med kommunen og Innovasjon Norge, samt i arbeidsgruppen for å definere en statlig eiendomsstrategi for Andøy.

Det siste blir et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsbygg, Andøya Space, Andøy kommune og Nordland fylkeskommune etter mønster for «Ny By Ny Flyplass»-prosjektet i Bodø.

Fylkeskommunen har i særlig grad bidratt med vurderinger og analyser knyttet til statsstøtteregelverket, sier Haukland.