Rosende omtale men ikke vann

Bedriften Inga Sami Siida i Kvalsaukan har bedt om at bygda blir knyttet til det kommunal vannverket snarest. Politikerne gav bedriften rosende omtale, men ikke vann i denne runde.

Inga Sami

Laila Inga driver Sortlands mest besøkte turistattraksjon, der man kan få nærkontakt med levende rein og et innblikk i samisk kultur (foto: Inga Sami Siida). Rent og sikkert vann er en forutsetning for videre utvikling, sier hun.

-Inga Sami Siida er en flott plass der man ofte kan se 2-3 turistbusser på tunet. Tilbudet fra bedriften er svært populært. Det er selvsagt uheldig at man må hente vann til driften på kanner fra andre steder. Vi må sørge for vann til denne bedriften og bygda Kvalsaukan, men i denne runde har vi nådd taket på investeringer. Derfor må dette komme i neste omgang, sa Sigurd Jacobsen (AP) under behandling av saken i Sortland kommunestyre.

Også Oddmund Enoksen (SV) og Mona Sandvoll (AP) var på talerstolen og gav positive uttalelser for vann til Kvalsaukan. -Vi har stor forståelse for ønsket fra Sami Siida, sa Sandvoll. -Vi må se om vi kan ta opp dette før rullering av planene i 2018, ytret Enoksen.

Til tross for dette vedtok Sortland kommunestyre enstemmig å bruke 15,7 millioner på en direkte sjøledning til Holmen, for å knytte sammen Sortland og Maurnes vannverk. Vedtaket sier at man senere vil se på muligheten for en ledning over Hognfjorden, fra Holmen til Kvalsaukan, for å gi sikker vanntilførsel for de vel 30 husstandene her. Når dette skal skje, er ikke tidfestet. Ut fra de mange positive uttalelser i dagens møte, kan man vel forvente dette løses om ikke mange år. Kostnaden for vann til alle i Kvalsaukan vil trolig bli opp mot 4 millioner.

Investeringene i kommunale vannverk skal gjøres til selvkost. Det betyr at de 15 millionene man nå vil bruke, vil bli betalt av abonnentene i Sortland og Maurnes vannverk, altså Sortlands innbyggere. At dette kommer akkurat nå er et resultat av utbyggingen som skjer i Holmen industriområde, der Holmøy Maritime er i gang med et stort prosjekt. Flere andre bedrifter ser også på muligheter for etablering her. Ved å knytte sammen Sortland og Maurnes vannverk med sjøledning via Kringelneset, kan man hente vann fra Storvannet eller alternativt Lilandsvannet. Dette sikrer vanntilførselen i hele området.