Nye bølger om havnesjefen

Oppsigelsen til havnesjefen skaper fortsatt politiske bølger i Sortland. Høyre ønsker saken drøftet åpent, mens ordfører vil avvente den rettslige behandlingen. Armstrong har gått til sak mot Sortland havn.

Havnesjefsaken

Havnesjef Geoffrey Armstrong var ikke til stedet i kommunestyrets møte, men hans oppsigelse medførte at Beate Bøe Nilsen krevde protokolltilførsel på at ordfører ikke vil ta saken til åpen debatt. Bildet viser Nilsen på talerstolen, mens rådmann og ordfører lytter. Innfelt Geoffrey Armstrong til høyre.

Beate Bøe Nilsen sa i dagens kommunestyremøte at hun har sendt to henvendelser til ordfører og bedt om en orientering om situasjonen for Sortland havn etter oppsigelsen til havnesjefen. Ordfører har svart at hun ikke vil kommentere saken nå, da saken er til juridisk behandling. Dette gjentok ordfører Tove Mette Bjørkmo også i dagens møte. Det fikk Beate Bøe Nilsen til å kreve en tilførsel i møteprotokollen, som en stille protest fra henne.

Et element i denne saken var at leder for Sortland havn KF, Karl Erling Nordlund (SP), hadde meldt forfall og ikke var til stede i dagens møte. I en epostutveksling mellom Bø Nilsen og Bjørkmo, som VOL har fått tilgang til, svarte ordføreren først at orienteringa utgår fordi styreleder i Sortland havn, Karl Erling Nordlund, har meldt forfall til dagens kommunestyremøte.

Bakgrunnen for saken er at Geoffrey Armstrong har sendt en rettslig stevning mot Sortland havn, med krav om å få jobben tilbake. -Stevninga er sendt over til motparten, som har frist til 14. juni med å komme med et tilsvar. Mitt krav er at Sortland havns avskjed av meg kjennes ugyldig, og at jeg får jobben tilbake, sier Armstrong til BLV. Samtidig krever Armstrong og hans advokat at han får gjeninntre i stillinga som havnesjef i Sortland havn fram til saken er ferdig behandlet.

Etter dette er det ikke kjent hvordan saken står. Verken Armstrong eller havnstyret har gitt offentlig informasjon etter dette. Sortland havn driftes ellers videre nærmest som normalt, ved at driftsleder har overtatt de fleste oppgavene som ellers tilligger havnesjefen. Havnestyret har heller ikke lyst ut noen midlertidig eller fast stilling som ny havnesjef. Armstrong selv har ingen oppgaver i havna for tiden, etter at han først sa opp jobben i protest 31.mars. Hans siste arbeidsdag var 13.april og ble da løst fra alle oppgaver, selv om han hadde ombestemt seg og ville fortsette.