Frivillige skal dele ut maten

Hadsel kommune høster storm i sosiale medier etter at de ber frivillige kjøre ut varm-mat til de eldre. Flere mener dette må være en forsinket aprilspøk og en annen sier «æ skjæmmes».

Hadselmat

Ordfører Siv Dagny Aasvik (AP) og varaordfører Kurt Jenssen (SP) leder Hadsel kommune, der man nå ber frivillige kjøre ut varm-mat til eldre. Det skaper sterke reaksjoner, da mange mener dette er en kommunal oppgave.

-Hadsel kommune kan jo kutt lønna til varaordføreren, som er alt for høy. Det er jo ikke noen storkommune vi er. Fjern så all matservering til kommunestyre- og formannskapsmøter. Når de har møter kan de jo smøre matpakke. Når de har gjort det, så kan de jo spør frivillige igjen, er kommentaren fra Arne Halvor Pedersen på Facebook-siden til Hadsel kommune.

-Du tar mat i privat bil og i din bil har du kanskje hatt hund, katt, syke barn, syke voksne, bildeler, matvarer og div andre ting. Alt dette tar du inn til folk som i utgangspunktet har dårlig immunforsvar. Når du da tar med deg matkassen, eller hva enn du har maten i, og leverer det til kjøkkenet, så har du med deg alt dette, lyder kommentaren fra Stian Berg.

-Hvorfor tar ikke hjemmesykepleien med seg maten når de drar til de gamle? Det gjør vi her, skriver Bente Torheim. -Det er ikke 1. april nå? spør Sture Gunnar Olsen. -Er det meninga det skal være gratis arbeid, eller betalt? Kommunen satser vel ikke på gratisarbeid for en kommunal oppgave, spør Marit Haugen Sollied.

28 kommentarer er så langt kommet på Hadsel kommunes facebook-side og de aller fleste er sterkt negative. Bakgrunnen for dette er en annonse og et innlegg som ble lagt ut, etter at komite for helse vedtok å prøve ut å la frivillige kjøre ut varm-mat til hjemmeboende eldre i Hadsel. Man ber her frivillige lag og foreninger, samt enkeltpersoner, om å melde seg til tjeneste. Egen bil må disponeres og utkjøringen skal organiseres slik at det kan skje alle dager i uken, året igjennom.

Spørsmålet er så om dette blir gjennomført, eller om det er en forsinket aprilspøk, slik flere håper på.

Etter de mange kommentarene har Hadsel kommunes FB-ansvarlige skjult det opprinnelige innlegget og kommentarene, ved å dele det igjen. Det opprinnelige innlegget kan du kanskje finne HER.