Ros til byforeninga

Allerede før den er kommet skikkelig i gang, er det applaus for Sortland byforening. Tenning av helt ny julegate lørdag ettermiddag, høstet bare lovord hos mange fremmøtte i sentrum.

Den nye julegata er kommet på plass i Sortland bys hovedgate.

Siste lørdag i november er alltid litt spesiell i handelsbyen Sortland. Det markerer ofte starten på julehandelen. Slik var det også i år.

I tillegg nå ble det fakkeltog i sentrum, før den store julegrana på torget ble tent.

Nissen kom også med smågodt til barna, og trodde sekken hadde nok innhold.

Men oppmøtet var ekstra stort og det rakk altså ikke til alle denne gang.

Mange hadde møtt frem for å få med seg tenning av den nye julegata.

Her er det investert flere hundre tusen kroner, som nystiftede Sortland byforening AS står bak.

Foreninga er stiftet av 5 bedrifter, men meningen er at man trekker med så mange som mulig i lokalt næringsliv.

Driftsutvalget i Sortland hadde også en søknad på bordet fredag, der Byforeninga søkte om tilskudd til oppstart.

En enstemmig samling av lokalpolitikere gikk inn for å bevilge 400.000 kroner fra næringsfondet.

Tidligere har man gitt 300.000 kroner til prosjektet med julegata, som en del av det statlige «korona-tilskuddet».

Julegata i Sortland i kan bli utvidet, men dekker nå mye av Strandgata, her sett fra sør.

Sortland Byforening AS har som formål å bidra til utvikling og øke byens attraktivitet som bo-, besøks- og opplevelsessted.

Man vil koordinere aktiviteter, profilering, infrastrukturtiltak og annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.

Selskapet skal drive en medlemsorganisasjon som skal fremme medlemmenes interesser.

Selskapets drift skal være ideell og ikke-kommersiell. Det skal ikke utbetales utbytte.

Eventuelt overskudd skal beholdes i selskapet for videre utvikling og investering i selskapets formål.

Sortland Byforening AS stiftes med 5 eiere ved etableringen.

Det er videre planlagt en emisjon (avsluttes tidlig i 2023) slik at de aktørene som ønsker å være med som eiere får mulighet til det.

Kommunen skal ikke gå inn på eiersiden eller som medlem i Byforeninga, men ha rett til å utpeke inntil 2 observatører til styret.