Pusser opp på Andøya

Norge trenger å styrke evnen til mottak av allierte luftstyrker i nord. Derfor justerer nå regjeringa inn 20 millioner kroner i årets budsjett for å vedlikeholde infrastruktur på Andøya.

Orion-basen på Andøya skal vedlikeholdes (foto: Forsvaret).

Det er forsvarsminister Bjørn Arild Gram som melder dette fredag.

Også lenger nord skal det brukes penger for å styrke forsvaret, i tråd med det som er blitt presentert for Stortinget.

40 millioner kroner er nylig bevilget til Forsvarsbygg for å bedre boforholdene for vernepliktige på Skjold, Bardufoss og Setermoen.

Regjeringa følger opp dette og legger til enda 10 millioner i denne oppgraderinga.

Bakgrunnen er å styrke satsinga på forsvaret i nord

I tillegg til dette blir det bevilget 2 millioner til det frivillige skyttervesen.

DFS er Norges største organisasjon innen skytesport.

Organisasjonen skal fremme skyteferdighet og god våpenkultur i befolkninga, og dessuten sikra tilgang til en desentralisert skytebanestruktur til nytte for Forsvaret og for samfunnet elles.

Forsvarssjefen har anbefalt å flytte sjefen for Luftforsvaret til Reitan ved Bodø, støttet av en mindre og tilpasset stab.

– Regjeringa legg til grunn forsvarssjefens faglege vurderingar av den operative nytten av å samlokalisere sjefen for Luftforsvaret med det taktiske operasjonssenteret på Reitan.

Tiltaket inneber ein ytterlegare styrking av Forsvarets profil i nord.

Derfor ber vi Stortinget vedta flytting av Luftforsvarets leiing til Bodø, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.