Trenger ikke tilfluktsrom

Nytt sykehjem i Lamarka blir et offentlig bygg og skal egentlig da også ha et tilfluktsrom. Sortland kommune har imidlertid søkt om fritak for dette, slik at man slipper denne kostnaden.

Det nye sykehjemmet trenger ikke tilfluktsrom, mener Sortland kommune (fotocollage).

Mens krigen raser i Europa og vårt naboland i øst viser stor militær aggresjon, er det blitt fokus på beredskap i Norge.

Det er avdekket stor mangel på tilfluktsrom over hele landet og mange av de som finnes, er svært gamle og lite vedlikeholdt.

Sortland kommune skal bygge nytt sykehjem i Lamarka til anslagsvis 350 millioner kroner.

I tillegg til 32 beboerrom vil bygget også huse hjemmetjenesten og dagtilbud for hjemmeboende.

Nærmeste nabo blir Lamarktunet, og like ved finner man idrettshall, skole og barnehage.

Sykehjemmet vil bli på nærmere 6.000 kvadratmeter gulvareal, fordelt på en hovedetasje og en underetasje.

I et brev til Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt søker nå prosjektlederen om fritak for kravet om tilfluktsrom.

Han opplyser at Sortland i dag har 900 plasser i kommunale bygg med «tilfluktsrom».

Kommunen har 10.500 innbyggere og det sies ikke noe om man mener 900 plasser er nok da.

Det eneste offisielle tilfluktsrommet er i Sortlandshallen, der man har 100 plasser.

Sortland barneskole skal dessuten ha et rom for 450 personer, mens Sigerfjord skole skal ha 100 plasser.

Rådhuset i sentrum skal også ha et tilfluktsrom, der inntil 250 personer kan samles.

Det er tidligere opplyst fra ordfører at man har oversikt over en del private tilfluktsrom.

Til sammen skal det være plass for et par tusen personer her.

Dermed har Sortlands vel 10.500 innbyggere mulighet for sikker tilflukt i 2.900 private og offentlig plasser.

Om man får fritak i det nye prosjektet er ikke avklart.

Sortland kommune har allerede inngått kontrakt med entreprenør for utgraving av tomten. Dette arbeidet starter i disse dager.

Videre er oppstart på selve byggingen planlagt til mai neste år, med ferdigstillelse i juni 2025.