50 nye leiligheter

Sortland by vokser sørover og nå vil det trolig komme 50 nye leiligheter på Strandskog, bak bilforretningen Sortland Auto. Planene er positivt mottatt, men detaljene er ikke helt klare.

Slik ser man for seg de 5 nye blokkene på Strandskog (foto: Strandskogmarka invest).

Lokalpolitikerne i Sortland får nå en sak på bordet om høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Strandskogmarka.

Dette er et grøntområde på ca 13 mål sør for Sortland bysentrum, som lenge har vært satt av til boligformål.

Her vil det komme 5 lave blokker i to og tre etasjers høyde. Til sammen kan det bli 50 nye leiligheter.

Forslaget har ikke fått negative reaksjoner, og vil trolig dermed bli godkjent slik det foreligger nå.

Det er firmaet Strandskogmarka Eiendom AS som eier grunnen. Det er «barn» av Ellingsen-familien som har aksjepostene her.

Firmaet Strandskogmarka Invest AS blir utbygger. Her er Klotind AS og Stian Reinholdtsen på eiersiden med 50%.

Den andre halvdelen kontrolleres av familien Ellingsen på Sortland, via Ellingsen Invest AS.

Bildet viser det aktuelle området farget rosa (arkivfoto).

Saken skal drøftes i Sortland formannskap 1. desember og her legges den frem med positive signaler fra kommunedirektøren.

De som har uttalt seg om planene så langt har ikke hatt noen vesentlige innvendinger.

Reguleringsplanen skal tilrettelegge areal for boliger, tilhørende infrastruktur og lekeplass, samt parkering og garasjer.

Planforslaget åpner opp for sentrumsnære boliger med kort avstand til butikk og skole.

Lamarka barneskole ligger like sør for de nye leilighetene og Blåfjell barnehage er også i nærheten.

Ny trafo-stasjon for strømtilførsel må bygges og her er ikke plasseringen ennå fastlagt helt.

Ordningen med renovasjon må også vurderes nærmere, for å finne en optimal løsning.