Øvelse i Andfjorden

Sjøforsvarets årlige øvelse Flotex 22 er i gang. I år er også tilstedeværelse ved olje- og gassinstallasjoner en prioritet – og øvingsområdet vil strekke seg fra Agder til Troms.

Flotex 22 varer fra 21. november til 10. desember, og det kan derfor forventes høy aktivitet både på sjøen og i luften i dette tidsrommet. Fra 25. til 27. november vil også flere av fartøyene ha et havneopphold i Bodø.

Øvelsen er delt inn i flere faser. Fra mandag 28. november økes aktivitetsnivået, og det vil denne uken gjennomføres flere skyteøvelser i Andfjorden og Vågsfjorden som kan høres fra land.

– ­Vi gjennomfører Flotex hvert år for å sikre god kompetanse om bord på fartøyene, og for å trene på krigføring i norske farvann sammen med allierte og enheter fra Luftforsvaret.

Selv om den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret, så er det viktig for oss å gjennomføre øvelsen i år. Øvelsen bidrar til vår beredskap, og vi har utvidet øvingsområdet for å ivareta behovet for tilstedeværelse under øvelsen, sier sjef Marinen flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

En viktig del av Flotex 22 er også å gjøre allierte kjent med våre havområder.

– ­Flere allierte enheter er med under årets øvelse. Dette er viktig for oss slik at de er kjent med å operere i våre nærområder. Det er også verdifull trening for våre allierte, som får trene i ukjente og tidvis krevende forhold, fortsetter han.