Alle 4 er løslatt

Alle de 4 som ble siktet for en voldtekt natt til 30. oktober sør for Sortland, er nå blitt løslatt. Politiet mener det ikke er nødvendig med varetekt lenger, da etterforskningen er kommet langt.

Fire menn er fortsatt siktet for grov voldtekt og risikerer fengsel (illustrasjonsbilde).

Politiet mener det ble begått en grov voldtekt av en ung kvinne ved Kleiva og 4 menn ble deretter varetektsfengslet.

En ble løslatt etter to uker, mens de tre andre nå også er satt fri.

Politiet mener det ikke er nødvendig å holde de siktede i varetekt lenger, da etterforskningen av saken er kommet langt.

– De fire har fortsatt status som siktet i saken, opplyser politiadvokat Elaine Pettersen Skagtun.

Politiets etterforskning viser at de siktede og fornærmede kom kjørende i samme bil og stanset på busstoppet i Kleiva.

Deretter samsvarer ikke forklaringene til de involverte.

Det er gjort tekniske undersøkelser av samtlige for å sikre spor.

Politiet har videre tatt beslag i elektroniske enheter og klær. Det er gjort tekniske undersøkelser på åstedet og i den aktuelle bilen.

Det gjenstår fremdeles flere etterforskningsskritt, opplyser politiet.

Derfor vil man ikke gi mer informasjon om innholdet i forklaringene, eller etterforskningen for øvrig.

De fire siktede er i midten av 20-årene. De er norske statsborgere, men har felles bakgrunn fra et annet land.

Den fornærmede er en norsk kvinne i midten av 20-årene.

Mennene ble fengslet 3. november, siktet for gruppevoldtekt eller medvirkning til gruppevoldtekt.

Overgrepet skal ha skjedd i 2-3 tiden natt til søndag 30. oktober.

Kvinnen meldte selv fra om forhold til politiet.

Det skal ikke være noen tidligere relasjon mellom kvinnen og de fire mennene.

Neste skritt i saken er trolig at politiet oversender dokumentene til statsadvokaten i Nordland.

Deretter vil det trolig reises en tiltale eller saken blir henlagt «på grunn av bevisets stilling».

En straffesak skal føres for tingretten i Midtre Hålogaland eller i Salten.

De 4 mennene risikerer en lang fengselsstraff om de blir dømt etter brudd på § 293 som gjelder «grov voldtekt».

Ved avgjørelse om voldtekten er grov, skal det særlig legges vekt på om den er begått av flere i fellesskap eller særlig krenkende måte.

En slik «gruppevoldtekt» kan da gi inntil 21 års fengsel etter lovens maksimale strafferamme.