Prisforskjell 54 millioner

Sortlands nye brannstasjon vil ventelig koste 74 millioner. Svolværs nye stasjon kostet 15 millioner, og en tilsvarende kan fortsatt bygges for under 20 millioner. Prisforskjell nær 54 millioner!

Slik ser den nye brannstasjonen til Vågan kommune ut. Prislapp 15 millioner. Entreprenøren bommet nok litt på prisen, men sier i ettertid at man uansett vil kunne bygge en slik for under 20 millioner.

Både Sortland og Øksnes jobber for å skaffe ny brannstasjon. Øksnes kommune sliter med å få anbud under 30 millioner og har startet planleggingen helt på nytt. Politikerne hadde ventet anbud på 15-16 millioner, men endte altså med mer enn det dobbelte da konkrete pristilbud tikket inn fra entreprenørene.

På Sortland viser kostnadsbildet nå 74 millioner, mens det tidligere var antydet opp mot 83 millioner. Prosjektleder Torgeir Tobiassen skal legge frem nye planer for politikerne på torsdag, etter at man har kuttet kostnader og tatt ut deler som var tiltenkt ambulanser. Nå blir det en ren brannstasjon, men med avsatt plass for tilbygg om ambulansene ønsker å ha lokaler her.

Formannskapet får i samme møte fremlagt budsjettregulering 2 for 2017. Her fremgår det at planleggingen av ny brannstasjon vil koste 6 millioner. Det har vært en runde med arkitekt og konsulenter, men den planen måtte skrinlegges, da ambulansen ikke bekreftet noen leieavtale. Forarbeidet her kostet 3 millioner, før man altså måtte starte med blanke ark og nå får en ny planskisse med en ren brannstasjon. Kostnadene gjelder utarbeiding av reguleringsplan og prosjektering, med arkitekt, ekstern prosjektledelse og annet.

Dette står i en viss kontrast til prosjektet som ble gjennomført i Vågan kommune i 2015-2016, der man bygget en ny brannstasjon med sluttsum 15 millioner, alt inkludert. Den ble tatt i bruk i fjor sommer.

-Hvis vi skulle bygget en tilsvarende brannstasjon i dag, så ville den vært betydelig dyrere enn det som ble resultatet for Vågan kommune. Men fortsatt ville prisen vært under 20 millioner, om vilkårene ellers var like.

Dette sier daglig leder i Lofotr bygg & anlegg AS på Leknes, Egil Knutsen, i en kommentar til Vesterålnytt. Firmaet fikk anbudet og bygget den nye brannstasjonen i Svolvær, som sitt første store prosjekt av denne typen. Tidligere har entreprenøren mest bygget bolighus. Det ble dermed noen «småfeil» på bygget i Svolvær, men dette har man etterhvert rettet opp. Det bekreftes av leder i Vågan Eiendom KF.

-Brannstasjonen har de funksjoner som er nødvendig for å drifte et brannvesen. Erfaringene fra alle byggeprosjekt er vel at ikke alle får det man ønsker, men at det må være et skjæringspunkt mellom behov og økonomi. Slik har vi det i alle våre utbyggingsprosjekter, sier Bjørn-Tore Nergård i Vågan Eiendom KF.

-Vår brannstasjon fungerer etter hensikt og formål, fortsatt med noen forhold entreprenøren svarer for. Bygget vil tilfredsstille alle krav når entreprenøren har rettet opp påpekte feil og mangler, og innenfor avsatt investeringsramme, sier Nergård, som påpeker at sluttsummen ble på 14 millioner, pluss en million til anlegget utomhus.

Verken Nergård eller Knutsen vil kommentere planene som er omtalt i media for nye brannstasjoner på Myre og Sortland. -Forutsetninger, arealstørrelser, byggemåte mv. kan være helt annerledes enn hos oss, og således gjøre utgangspunktet helt forskjellig. Derfor blir det også her helt umulig for meg å ha formening om pris, sier Bjørn-Tore Nergård i Vågan Eiendom KF.

Uansett er altså fasit at Svolvær brannvesen kunne ta i bruk sin nye stasjon i fjor til 15 millioner, mens Øksnes ikke klarer å bygge nytt for under 30 millioner. Stasjonen på Myre skulle være 600 kvadratmeter, mens den i Svolvær er blitt på 700 kvadrat.

Når Sortland fortsatt ikke har bestemt seg, men antyder 74 millioner, så blir dette altså i en helt annen klasse. Spørsmålet er imidlertid om Sortland og Svolvær er så forskjellige, og om de to brannkorpsene er helt ulike i mannskap og utstyr, slik at det kan forsvare en prisforskjell på 50-60 millioner.

Sortland kommune har allerede over 1.000 millioner i lånegjeld, og planlegger nå både ny brannstasjon, nytt sykehjem og snart ny idrettshall. Noen snakker også om å rive både Sortland barneskole og Sortlandshallen, for så å bygge opp nytt, i stedet for å koste vedlikehold på dagens bygninger. Investeringene står altså i kø for kommunen.