Sprik i asfalt-pris

Øksnes skal bruke 3 millioner på asfaltering i sommer og det blir Veidekke som får jobben. De hadde det laveste anbudet, der tilbudene hadde sprik på over en million kroner.

Veidekke Industri AS er allerede godt i gang med årets sesong på asfaltlegging. Bildet her er fra Å i Lofoten, men snart kan man starte opp i Øksnes også (foto: Veidekke).

Anbudet fra Veidekke Industri AS til Øksnes kommune lød på vel 1,2 millioner kroner eks.mva. Det var mer enn en million lavere enn tilbudet fra Thore Magnussen & Sønn AS. Firma Ottar Bergesen AS fra Bø var nærmest i pris, med en tilbudssum på 1,5 millioner. Det hadde også Lemmikainen, men var noen kroner dyrere. Moms er ikke regnet med her.

De 4 firmaene som hadde levert tilbud på asfalteringen blir ansett som likeverdige i bakgrunn, ettersom dette er anerkjente firma som har drevet med veganlegg i mange år. Likevel er det mulighet for protester og fristen for å klage løper til 12, juni. Om ikke det blir noen anke, kan altså endelig avtale inngås med Veidekke Industri AS

Øksnes kommune har satt av nær 3 millioner til veiprosjektene i sommer, der asfalteringen er ventet å utgjøre det meste. En del vil også bli brukt på grunnarbeid og utskifting av masser.

Meløyveien over Instøymoloen er et av delprosjektene, der man skal legge ny asfalt på 2.700 kvadratmeter veibane. Havnegata i Alsvåg får også nytt dekke på 2.400 kvadrat veg. På Stø blir det ny asfalt fra «butikken» til Kyrre Brun, samt fram til «campingen. Til sammen her er det 3.800 kvadrat veg.

På Myre skal Havnegata over moloen få nytt dekke. Ved Øksneshallen, videregående skole og Kinoveien skal det også jobbes, og en del blir også gjort på Vornesveien og Sommarøyveien. Kråkeveien blir også fornyet med toppdekke.