Politiet kritisk til privatdetektiver

Mistanken om underslag ved Kulturfabrikkens kafe på Sortland fikk rådmannen til å godkjenne privat etterforsking for en halv million. -Sprer det seg en holdning om at politiet ikke har ressurser og ikke vil etterforske denne type saker, så er det uheldig for politiet. Da har politiet et omdømmeproblem, sier politiinspektør Steffen Ravnåsen i Nordland politidistrikt til NRK.

kultursaken

Rådmann Johnny Kvalø ville sjekke mistanken om underslag ved Kulturfabrikken og brukte 500.000 kr på privat etterforsking.

Politiets kritiske kommentar retter seg mot Sortland kommune. Mistanke om et underslått beløp på anslagsvis 170.000 kroner og kanskje noen varer, fikk kommunen til å ta saken i egne hender. Dette gjelder tidligere ansatte som drev kafeen etter at Blåbyen Hotell as ble slått konkurs. Foreløpig er det ikke avklart om noe ulovlig har skjedd, men saken er anmeldt. Revisorfirmaet Ernst & Young fikk oppdraget med å etterforske mistanken og Sortland kommune trodde kostnaden ville bli ca 250.000,-. Nå er regningen kommet på bordet og Ernst & Young vil ha 500.000 kr for jobben.

Saken ble tatt opp i siste formannskapsmøte i Sortland da Christoffer Ellingsen fra Rødt spurte om det var vel anvendte penger å bruke en halv million på privat etterforsking. Rådmann Johnny Kvalø forsvarer dette overfor NRK Nordland slik: – Vi har stor tillit til politiet og at de gjør det de skal. Men vi har også tillit til at de må prioritere innenfor begrensede ressurser, og at dette ikke er noe de ville prioritert like høyt som vi har gjort. Vi praktiserer en null-toleranse for underslag i Sortland kommune, sier han.

Ernst & Young forsvarer sin regning med at saken ble vesentlig mer omfattende enn man hadde trodd på forhånd. Mange personer måtte intervjues og mye dokumenter måtte sjekkes. Revisorfirmaet mener at de også har sjekket arbeidsrettslige forhold, som politiet ikke ville tatt med i sin etterforskning. Firmaet forteller at de jevnlig får slike oppdrag som gjelder mistanker om mislighold og økonomiske lovbrudd.

Status i saken er nå altså den at Sortland kommune har brukt 500.000 kr på etterforsking. Kanskje er 170.000 kr underslått, slik at man ved en dom kan få dette tilbake. Hva resultatet blir av denne saken, er foreløpig helt åpent. Ingen er dømt og politiet har ennå ikke startet sin etterforsking. Saken vil trolig bli behandlet både i styret for Kulturfabrikken Sortland og kanskje også i formannskapet.