Planene er i havn

Politikerne i Hadsel skal nå godkjenne de endelige planene for vernebygget over gamle MS Finnmarken og utbygging av Hurtigrutemuseet. Kostnaden er antatt å lande på 193 millioner.

Kanskje blir vernebygget over hurtigruta seende ut slik som dette, men det er ikke helt avklart ennå (foto/skisse: Link arkitekter). Det blir uansett mye glass i fasaden.

Førstkommende torsdag skal formannskapet i Hadsel møtes, og en av de viktigste sakene man da har på dagsorden er prosjektet med vernebygg over MS Finnmarken. Det ligger nå en klar avtale på bordet med Museum Nord, pluss en ferdig forhandlet pris med entreprenøren Peab Bjørn Bygg As.

Politikerne har lenge ønsket et utvidet Hurtigrutemuseum, med vernebygg over den landsatte hurtigruta. Prisen for å få dette til har imidlertid vært langt høyere enn man kunne akseptere, og det har vært harde forhandlinger med leietakeren, Museum Nord.

Nå ser det ut til at brikkene faller på plass og det er klare avtaler som legges frem for de folkevalgte. Likevel er det en del usikkerhet knyttet til prosjektet, som har vært gjennom flere års forhandlinger og vurderinger. Det blir uansett en tung investering for Hadsel kommune, der man binder opp mye kapital fra rådhuset.

Om besøkende strømmer til i fremtiden, håper man imidlertid å få pengene tilbake, pluss mange ringvirkninger lokalt for kulturlivet og næringsdrivende.

Planen nå er at det skal stiftes en nytt aksjeselskap, Vernebygg As. Her skal kommunen gå inn med selvskyldnergaranti for lån på inntil 63 millioner. Hadsels maksimale ansvar skal ikke overstige 69,3 millioner. Lånet skal betales ned over 40 år.

Selskapets aksjekapital fastsettes til som blir beløpet med samlet investeringstilskudd fra stat og fylke, pluss «Trekantbygget» og et engangstilskudd på 15 millioner fra Hadsel kommune. Aksjekapitalen skal på denne måten bli omkring 105 millioner.

Hadsel kommune har akseptert en totalramme på 193 millioner for prosjektet, og kommunen vil være ansvarlig maksimalt til og med 160 millioner. Dette er altså den risikoen som politikerne nå skal klubbe igjennom.

Da anbudsfristen var gått ut hadde 3 entreprenører meldt seg. Anbudene lå langt over det man håpet, og det har senere vært ført forhandlinger for å banke ned prisen. Sortland Entreprenør AS var ikke bli med i den siste runden, og det ble derfor forhandlet direkte med Peab Bjørn Bygg AS og HENT AS fra Trondheim.

Peab Bjørn Bygg As har nå levert en tilbudssum på vel 127 millioner kroner. HENT AS vil ha vel 143 millioner for å sette opp vernebygget slik det var skissert i anbudspapirene. Prisen har vært helt avgjørende her, og dermed blir det Tromsø-firmaet som skal stå for byggingen.

Vernebygget finansieres i et spleiselag mellom stat, fylke og kommune, der hver part har 40 millioner i bidrag. For stat og fylke er dette 40 mill i tilskudd, mens det for Hadsel kommunes del består av 25 millioner i form av «Trekantbygget» og 15 millioner i penger.

Museum Nord skal drive Hurtigrutemuseet og har nå gått med på en avtale der man garanterer for inntil 33 millioner via leien. Garantien er stillet slik at Museum Nord skal bruke av statlige tilskudd også, for å dekke opp inntektssiden ved Hurtigrutemuseet.

Håpet er at det skal komme minst 50.000 besøkende til det nye museet på Stokmarknes. Det vil bety god økonomi i prosjektet, men krever også at man klarer å trekke til seg langt flere besøkende enn i dag. Alle disse kundene må også betale billett og legge igjen litt penger, dersom regnskapet skal gå ihop.

Om det blir flere enn 50.000 besøkende årlig til billettpris kr 20,- så skal overskytende inntekter brukes til ekstra nedbetaling av lånene. Dette for å minimere risikoen for Hadsel kommune, heter det i avtalen som nå ligger på bordet.

Om alt går som planlagt nå, og politikerne klubber igjennom prosjektet uten endringer, kan byggestart allerede skje til neste år og vernebygget stå ferdig i 2020.