Personstrid i Øksnes

-Er dette en politisk ytring eller er det personangrep? spør ordfører Karianne Bråthen før mandagens møte i Øksnes formannskap. Bakgrunnen er en heftig strid om eiendomsskatt.

Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes føler et nytt utspill fra «sine motstandere» som et personangrep, der det stilles spørsmål ved hennes ledelse av kommunen (arkivfoto).

Debatten omkring eiendomsskatt i Øksnes har ført med seg en opprivende og dels personrettet strid mellom ordfører på den ene siden, samt varaordfører og tre andre medlemmer av formannskapet på den andre siden. Varaordfører Jonny R. Johansen (H), John Danielsen (SP), Ken I. Reinholdtsen (FrP) og Jørn Martinussen (ØTL) sendte nylig et nytt brev til ordfører, der man påstår dårlig behandling fra ordførerens side.

Nå har ordfører Karianne Bråthen (AP) svart og tar saken opp i formannskapets møte førstkommende mandag.

-Dere sier at det er viktig å skille mellom debatt, som har et saklig innhold med politiske ytringer og angrep på personer direkte. Jeg må i så henseende spørre dere hva dette brevet er; er det en politisk ytring eller er det personangrep? Hva var motivasjonen bak at det ble krevd innsyn og dokumentasjon i de rådene ordfører har bedt om? Hva er agendaen deres når ordfører gjør det som tilfaller rollen?

Ordfører bestreber seg på å behandle alle likt og vil også gjøre dette i fremtiden. Deres brev og ordførers tilsvar vil bli lagt ved som referatsaker til både formannskap og kommunestyre. Når det gjelder å sette møtekultur på sakskartet, er det naturlig at dette gjøres tilknyttet folkevalgtopplæring. Nå skal det være opplæring i vår, og jeg ønsker meg fokus på dette temaet da, skriver ordfører Bråthen i sitt tilsvar til de 4 brevsenderne.

Om dette legger en demper på gemyttene er uvisst, men ordfører ønsker altså at de 4 brevskriverne skal delta sammen med resten av kommunestyret på et kurs der man lærer seg politiske spilleregler og god behandling av andre i debattene. Karianne Bråthen avviser samtidig kritikken fullstendig.

-Når det gjelder punktet om at ordfører skal ha framsatt alvorlige påstander om upassende oppførsel i media og på sosiale medier (facebook), vil ordfører tilbakevise dette på det sterkeste. Ordfører har ikke framsatt alvorlige påstander om upassende oppførsel.

Når det angår andres uttalelser til media på hvordan de opplever møter, har ordfører liten kontroll. Hver representant i kommunestyre og formannskap kan ytre seg i media uavhengig av hva ordfører mener. Ytringsfrihet kalles dette, påpeker ordfører Bråthen.

Mandag er altså denne saken satt på kartet for formannskapet som referatsak, men debatten kommer trolig likevel opp. Striden oppstod da det ble uenighet om hvordan saken med eiendomsskatt skulle behandles. Ordfører mente det var OK at den inngikk som en del av budsjettet for 2018, men fikk sterk kritikk for dette. Brevet til ordfører nylig inneholder kritikk av hennes måte å styre debattene på.

-I etterkant av dette møtet er det fremkommet alvorlige påstander om upassende oppførsel fra flere representanter under behandling av ovennevnte sak. Påstandene er fremsatt av formannskapsrepresentant Ellen B. Pedersen og Tore Christiansen, samt ordfører Karianne Bråthen i media og på sosiale medier (facebook).

Påstander om upassende oppførsel ble også lagt frem av representant Geir Rognan i kommunestyremøte den 05.02.18. Her fremsetter Rognan beskyldninger knyttet til navngitte personer uten å bli stoppet av ordfører – dette selv om han ikke var tilstede i møtet 23. januar, skriver de 4. De ber om at saken blir tatt opp til debatt i politiske fora og mandag kommer den altså opp i formannskapet.