På tide fylket tar ansvar

Mens leder av fylkesrådet i Nordland kritiserer Regjeringa for lite veipenger hit, er det skrikende behov på fylkets egne veier, sier Sortland Høyre, og peker på Vesterålsgata i Sortland.

Sortland Høyre mener fylkesrådets leder, Tomas Norvoll, bør ta ansvar for fylkets egne veier, fremfor å kritisere Regjeringas storsating på transport fremover. På bildet fra venstre Roar Wessel Olsen, Beate Bøe Nilsen og Ann Rita Mårstad (arkivfoto).

Uttalelse fra Sortland Høyre, ved Roar Wessel Olsen og Beate Bøe Nilsen: Slutt å sutre, Tomas Norvoll, og begynn å framsnakk Nordland.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er raskt ute og kritiserer regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. En kan stille spørsmål om ikke det meste av uttalelsen hans allerede lå klar på skrivebordet for lenge siden. Kun med en enkel hvit linje med overskriften: fyll inn det Nordland fylke ikke får inn denne gang.

Vi vil sitere kommentator Astrid Mæland i VG som skriver om NTP; «Men for den som ikke har bestemt seg for å være kritisk, er det mye bra i denne transportplanen. Og selv om flere kommuner og fylker er skuffet fordi de ikke får sin etterlengtede tunnel eller bro, skal man være ganske surmaget for å klage på at de blåblå setter av for lite til samferdsel».

Fylkesrådslederen skal få kred for at han nå prøver å variere språket. Nå heter det ikke at vi ønsker å bygge ned landsdelen eller ikke forstår. Nå heter det at regjeringa utsetter Nordland! Det er på tide at fylkesrådsleder Tomas Norvoll slutter å snakke ned Nordland!

Men når Norvoll utelater å nevne bygging av ny flyplass på Mo, E6 Ballangen, E6 Megården og ikke minst Hålogalandsveien, tidenes største enkeltstående veiprosjekt i Nord-Norge ja så kan man undre seg over om han i det hele tatt gadd å lese NTPen før uttalelsen kom. Han nevner heller ikke prosjektene som blir videreført eller har et lenger perspektiv enn fire år. Dette er prosjekter som må planlegges før de gjennomføres. Ja det er mildt sagt sjokkerende at en Andøyværing ikke klarer å glede seg over at Andenes fiskerihavn er inne med 470 millioner.

Han fant kun glede av flytting av Bodø lufthavn prosjektet «Ny by, ny flyplass».

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 26 751 millioner kroner til prosjekter i Nordland. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Enkelte Ap-folk og Senterpartister er ute og klager over enkelte fylkesveistrekninger som det egentlig er deres fylkesråder sitt ansvar å bygge. Årets NTP har faktisk en historisk satsning på fylkesveier i Norge på 33,5 milliarder fra staten for å rydde opp etter tiår med sviktende prioriteringer fra Ap og Sps fylkespolitikere. Det har aldri vært brukt så mange samferdselskroner i Nordland.

Men der fylkesrådslederen står til laud i sverte-kurset til Helga Pedersen, står han farlig nær til stryk i faget veibygging.

Sortland er en av 10 by- og regionssentrene som Nordland fylkeskommune skal satse på. Fylkesrådsleder kommer fra Vesterålen. Sortland har de siste årene hatt nær sagt klippekort på fylkesråd for samferdsel, det er derfor veldig rart at ikke Vesterålsgata allerede er prioritert.

Vesterålsgata er fylkets mest trafikkerte fylkesvei og er hovedåren som knytter Vesterålen sammen. Behovet for oppgradering av Vesterålsgata er skrikende. Flere av utbyggingene som er planlagt i Sortland står nå i fare for å stoppe opp. Det er på tide at Nordland fylkeskommune tar ansvaret for fylkesveien og finner en god løsning for Sortland i denne saken.

Sortland Høyre
Roar Wessel Olsen og Beate Bø Nilsen